Ortopedik - Travma Webinar Serisi

23.02.2017 - 23.02.2017

Stabil olmayan pelvis kırıklarının perkütan tespiti

23.02.2017 Program

08:00 - 09:00 Oturum
Stabil olmayan pelvis kırıklarının perkütan tespiti