28.10.2021 - 31.10.2021

spscg2021

28.10.2021 Program

14:00 - 17:25 Oturum
Premeeting Kurs-Spinal Cerrahide Girişmsel Ağrı Uygulamaları ve Nöromodülasyon
 • Moderatör
  • 14:00 - 17:25
   • Süleyman ÖZYALÇIN
   • Atilla YILMAZ
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:15 Lomber Bölge Algolojik Girişimler
   • EDİP GÖNÜLLÜ
  • 14:15 - 14:30 Servikal Bölge Girişimlerve Ultrasound Rehberliğinde Algolojik Girişimler
   • Halil ÇETİNGÖK
  • 14:30 - 14:45 Spinal Kord Stimulasyonu: Perkütan-Cerrahi
   • Enver ÖZGENCİL
   • Atilla YILMAZ
  • 14:45 - 15:00 Sakral Sinir Stimulasyonu
   • Süleyman ÖZYALÇIN
  • 15:00 - 15:15 Baklofen pompası ve hedefe yönelik ilaç pompası uygulamaları
   • Tanju UÇAR
  • 15:15 - 15:20 Kahve Molası
  • 15:20 - 15:45 Pratik Uygulamalar
   LOMBER girişimler USG eşliğinde SERVIKAL girişimler Spinal Kord Stimülasyonu Sakral Stimülasyon BAKLOFEN / Ağrı Pompası
  • 15:45 - 16:10 Pratik Uygulamalar
   USG eşliğinde SERVIKAL girişimler Spinal Kord Stimülasyonu Sakral Stimülasyon BAKLOFEN/Agrı Pompası LOMBER girişimler
  • 16:10 - 16:35 Pratik Uygulamalar
   Spinal Kord Stimülasyonu Sakral Stimülasyon BAKLOFEN/Agrı Pompası LOMBER girişimler USG eşliğinde SERVIKAL girişimler
  • 16:35 - 17:00 Pratik Uygulamalar
   Sakral Stimülasyon BAKLOFEN / Agrı Pompası LOMBER girişimler USG eşliğinde SERVIKAL girişimler Spinal Kord Stimülasyonu
  • 17:00 - 17:25 Pratik Uygulamalar
   BAKLOFEN / Agrı Pompası LOMBER girişimler USG eşliğinde SERVIKAL girişimler Spinal Kord Stimülasyonu Sakral Stimülasyon
14:00 - 17:00 Oturum
Premeeting Kurs- Lomber Endoskopik Diskektomi
 • Moderatör
  • 14:00 - 17:00
   • Salih Murat İMER
   • Salim ŞENTÜRK
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:15 Lomber Bölgede Foramen Anatomisi
   • Burcu GÖKER
  • 14:15 - 14:30 Transforaminal Endoskopik Diskektomi
   • Abdülkadir Şükrü BİRLER
  • 14:30 - 14:45 Far Lateral Disk Hernilerinde Posterolateral endoskopik Yaklaşım
   • Salim ŞENTÜRK
  • 14:45 - 15:00 Kahve Molası
  • 15:00 - 15:15 Interlaminar Pencerenin Cerrahi Anatomisi ve Intervertebral Disk ile ilişkisi
   • Aydemir KALE
  • 15:15 - 15:30 Interlaminar Endoskopik Diskektomi
   • Altay SENCER
  • 15:30 - 15:45 Mikroendoskopik Diskektomi
   • Bülent BOZYİGİT
  • 15:45 - 16:00 Kahve Molası
  • 16:00 - 17:00 Video Gösterimleri
17:00 - 17:06 Sözlü Bildiri
 • Moderatör
  • 17:00 - 17:06
   • Pınar USLU

29.10.2021 Program

08:30 - 10:00 Oturum
Yılın Bildirileri
 • Moderatör
  • 08:30 - 10:00
   • Ali DALGIÇ
   • Mesut YILMAZ
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35 3 Boyutlu Baskılama Yöntemi İle Oluşturulan Guide Kılavuzluğunda Yapılan Unipediküler Perkütan Kifoplasti Vakalarının Değerlendirilmesi
   • İsmail KAYA
  • 08:35 - 08:40 Tartışma
  • 08:40 - 08:45 RADYOFREKANS DİSK NÜKLEOPLASTİSİNİN İNTERVERTEBRAL DİSK DOKUSUNA ETKİLERİ: DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMASI
   • Özgür AKŞAN
  • 08:45 - 08:50 Tartışma
  • 08:50 - 08:55 İnatçı Bel Ağrısıyla Polikliniğimize Başvuran 50 Pediatrik Hastanın Lomber MR Tetkiklerinin Değerlendirilmesi
   • Barış ERDOĞAN
  • 08:55 - 09:00 Tartışma
  • 09:00 - 09:05 DEJENERATİF LOMBER OMURGA HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN PEEK RODUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
   • İdris GÜRPINAR
  • 09:05 - 09:10 Tartışma
  • 09:10 - 09:15 LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA DİNAMİK STABİLİZASYON SONRASI DİSK REJENERASYONU VE DEJENERASYONU
   • Mehmet Kürşat KARADAĞ
  • 09:15 - 09:20 Tartışma
  • 09:20 - 09:25 Chiari Malformasyonu Hastalarında Baş Konumu ve Servikal Omurga Diziliminin İlişkilerinin Araştırılması
   • Resul KARADENİZ
  • 09:25 - 09:30 Tartışma
  • 09:30 - 09:35 ANTERİOR RETROFARENGEAL YAKLAŞIM; ÜST SERVİKAL BÖLGENİN CERRAHİ ANATOMİSİ: KADAVRA ÇALIŞMASI
   • Derya KARATAŞ
  • 09:35 - 09:40 Tartışma
  • 09:40 - 09:45 Osteoporotik kırıklarda perkütan vertebroplasti ile postural ogmentasyon ve kifoz redüksiyonu
   • Sedat DALBAYRAK
  • 09:45 - 09:50 Tartışma
  • 09:50 - 09:55 YENİ BİR TEKNİK: ENDOSKOPİ ASİSTANLIĞINDA POSTERIOR TRANSMASS YAKLAŞIM İLE ODONTOID REZEKSİYONU
   • Ülkün Ünlü ÜNSAL
  • 09:55 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Oturum
Bilimsel Oturum 1
 • Moderatör
  • 10:30 - 12:00
   • Mehmet Murat HANCI
   • Şeref DOĞAN
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:50 Spinal Cerrahide Minimal İnvaziv Yaklaşımlar: Kolaylıkları/Zorlukları – Neden Güncel?
   • Mehmet ZİLELİ
  • 10:50 - 11:05 Servikal Disk Hernisi Olgularında Anteriyor Perkütan Uygulamalar
   • Süleyman ÖZYALÇIN
  • 11:05 - 11:20 Servikal Disk Hernisi Olgularında Anteriyor Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler
   • Cüneyt TEMİZ
  • 11:20 - 11:35 Servikal Disk Hernisi ve Dar Kanal Olgularında Posteriyor Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 11:35 - 11:50 Servikal Omurgada Perkütan Stabilizasyon Yöntemleri
   • Yusuf Şükrü ÇAĞLAR
  • 11:50 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:15 Oturum
Uydu Sempozyumu - Spinal Kökenli Ağrıda Spinal Kord Stimülasyonu
 • Moderatör
  • 12:00 - 13:15
   • Süleyman ÖZYALÇIN
   • Atilla YILMAZ
 • Konuşmacı
  • 12:00 - 12:15 Spinal Kord Stimülasyonu Perkütan yaklaşım yöntemleri nereye, ne yöne, nereden?
   • Süleyman ÖZYALÇIN
  • 12:15 - 12:30 Spinal Kord Stimülasyonu cerrahi yaklaşım yöntemleri ve uygun hasta seçimi
   • Tanju UÇAR
  • 12:30 - 12:45 Postlaminektomi sendromunda kanıta dayalı Nöromodülasyon girişimleri
   • Atilla YILMAZ
  • 12:45 - 13:00 Spinal Kord Stimülasyonunda postoperatif takip ve komplikasyon yönetimi
   • Ferhat HARMAN
  • 13:00 - 13:15 Spinal Kord Stimülasyonu programlamasında farklı frekanslar
13:30 - 14:15 Oturum
Bilimsel Oturum 2
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:15
   • Ali ARSLANTAŞ
   • Ahmet Gürhan GÜRÇAY
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:41 Olgu Sunumu
   • Derya KARATAŞ
  • 13:41 - 13:52 Anteriyor Mikrodiskektomi + Füzyon
   • Alparslan ŞENEL
  • 13:52 - 14:03 Anteriyor Mikrodiskektomi + Disk Protezi
   • Sait NADERİ
  • 14:03 - 14:15 Posteriyor Mikrodiskektomi
   • Rahmi Kemal KOÇ
14:15 - 15:00
Bilimsel Oturum 3
 • Moderatör
  • 14:15 - 15:00
   • Ali ARSLANTAŞ
   • Ahmet Gürhan GÜRÇAY
 • Konuşmacı
  • 14:15 - 14:30 Torakoskopi İle Diskektomi
   • Erkan KAPTANOĞLU
  • 14:30 - 14:45 Transforaminal Torakal Diskeketomi
   • Ahmet ÖĞRENCİ
  • 14:45 - 15:00 Torakoskopi İle Enstrümantasyon
   • Ali Fahir ÖZER
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum
Bilimsel Oturum 4

 • Moderatör
  • 15:30 - 17:00
   • Ahmet DAĞTEKİN
   • Tahsin ERMAN
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 15:45 Spinal Tümörlerde Biyopsi: Zamanlama / Nasıl yapılmalı? / Neden Gerekli?
   • Zühtü ÖZBEK
  • 15:45 - 16:00 Omurga Tümörlerinde Perkütan Ablasyon Teknikleri: Endikasyonlar / Verimlilik
   • Nail ÖZDEMİR
  • 16:00 - 16:15 Foraminal Tümörlerde Minimal İnvaziv Cerrahi
   • Mehmet Reşid ÖNEN
  • 16:15 - 16:30 Spinal Kanal İçi (İntradural Veya Ekstradural) Tümörlerde Tek Taraflı Çıkarım
   • Feyza Karagöz GÜZEY
  • 16:30 - 16:45 Metastatik Spinal Tümörlerde Separasyon Cerrahisi/Tamamlayıcı Modaliteler
   • Serdar KAHRAMAN
  • 16:45 - 17:00 Osteoporotik Kırıklarda VP/KP Uygulamaları
   • Erkin SÖNMEZ
15:30 - 17:30 Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri Oturumu 1
 • Moderatör
  • 15:23 - 17:30
   • Doğan Güçlühan GÜÇLÜ
   • İlhan YILMAZ
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 15:35 Primer C2 Tümörleri; 7 Vaka Raporu
   • İdris GÜRPINAR
  • 15:35 - 15:40 Tartışma
  • 15:40 - 15:45 SPİNAL EPİDURAL METASTAZLARDA SEPERASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ
   • Mert ŞAHİNOĞLU
  • 15:45 - 15:50 Tartışma
  • 15:50 - 15:55 Atlantoaksiyal İnstabilitenin Goel-Harms Tekniği ve C1-C2 Eklemine Kafes Uygulaması ile Tedavisi
  • 15:55 - 16:00 Tartışma
  • 16:00 - 16:05 TRANSPEDİKÜLER KORPEKTOMİ SONRASI ASANSÖR KAFES UYGULAMASI: VAKA SERİSİ
   • Hüseyin DEMİR
  • 16:05 - 16:10 Tartışma
  • 16:10 - 16:15 Torakolomber Omurga Kırıklarında Perkütan Stabilizasyon: Erken Dönem Sonuçlarımız
   • AYBERK KARAMAN
  • 16:15 - 16:20 Tartışma
  • 16:20 - 16:25 SAKRAL FRAKTÜRLERDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ TEKNİK: PERKÜTAN İLİOSAKRAL ENSTRÜMANTASYON İLE TEDAVİ
   • Yahya GÜVENÇ
  • 16:25 - 16:30 Tartışma
  • 16:30 - 16:35 Osteoporotik Vertebral Kompresyon Kırıklarında Unipedikülere Karşı Bipediküler Kifoplastinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
   • Melih ÜÇER
  • 16:35 - 16:40 Tartışma
  • 16:40 - 16:45 LOMBER DİSK HERNİLERİNDE SEKESTRASYON VE REZORBSİYON
   • Suna DİLBAZ
  • 16:45 - 16:50 Tartışma
  • 16:50 - 16:55 Ekstraforaminal Torasik Disk Hernisinde Perkütan Tam Endoskopik Obturator Kılavuz Tekniği
   • İdris AVCI
  • 16:55 - 17:00 Tartışma
  • 17:00 - 17:05 Deneysel Spinal Kord Travma Modelinde Humik Asit'in Akut Spinal Kord Hasarı ve Oksidan/Antioksidan seviyeleri Üzerindeki Etkinliği
   • Burak KINALI
  • 17:05 - 17:10 Tartışma
  • 17:10 - 17:15 Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisinin Spinal Enfeksiyon Tedavisindeki Rolü
   • İlker Deniz CİNGÖZ
  • 17:15 - 17:20 Tartışma

30.10.2021 Program

08:30 - 10:00 Oturum
Bilimsel Oturum 5
 • Moderatör
  • 08:30 - 10:00
   • Cumhur KILINÇER
   • Mehmet Sedat ÇAĞLI
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:44 Lomber bölgede sinir kökü ve faset eklem blokları
   • Ahmet Tolgay AKINCI
  • 08:44 - 08:57 Sakroiliak ekleme yönelik girişimler
   • Yahya GÜVENÇ
  • 08:57 - 09:09 Perkütan Uygulanan Güncel İlaçlar: Kullanımı / Geleceği (Ozon, PRP Vb.)
   • Furkan DİREN
  • 09:09 - 09:22 Interlaminar endoskopik yaklaşım: Hasta seçimi/Teknik/Komplikasyon Yönetimi
   • Orkun KOBAN
  • 09:22 - 09:35 Transforaminal endoskopik yaklaşım: Hasta seçimi/Teknik/Komplikasyon Yönetimi
   • Salih Murat İMER
  • 09:35 - 09:48 Uzak lateral lomber disk hernilerinde endoskopik diskektom
   • Burak KAZANCI
  • 09:48 - 10:00 Lomber disk hernilerinde mikrodiskektom ve endoskopik diskektom tekniklerinin verimliliği: literatür analizi
   • Kerem Mazhar ÖZSOY
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Oturum
Bilimsel Oturum 6
 • Moderatör
  • 10:30 - 12:00
   • Serkan ŞİMŞEK
   • Onur YAMAN
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:45 Tek Taraflı Yaklaşım İle İki Taraflı Mikrodekompresyon
   • Murat ALTAŞ
  • 10:45 - 11:00 Endoskopik / Mikroendoskopik Dekompresyon
   • Nuri Eralp ÇETİNALP
  • 11:00 - 11:15 Ne zaman stabilizasyon?
   • Hakan SOMAY
  • 11:15 - 11:30 Torakolomber omurgada perkütanistabilizasyonun yeri
   • Bekir Tunç ÖKTENOĞLU
  • 11:30 - 11:45 Minimal İnvaziv interbody füzyon teknikleri
   • Mustafa Onur ULU
  • 11:45 - 12:00 Dinamik stabilizasyon sistemler: Güncel Endikasyonları ve Geleceği
   • Ender KÖKTEKİR
12:00 - 13:15 Oturum
Uydu Sempozyumu - Spinal Kökenli ağrıda ablatif ve enjeksiyon girişimleri
 • Moderatör
  • 12:00 - 13:15
   • Tanju UÇAR
   • Enver ÖZGENCİL
 • Konuşmacı
  • 12:00 - 12:15 Omurga kökenli ağrıda Epiduroskopi ve lizis
   • Enver ÖZGENCİL
  • 12:15 - 12:30 Sakral ağrıda algolojik uygulamalar
   • Halil ÇETİNGÖK
  • 12:30 - 12:45 Omurga kökenli ağrıda Radyofrekans ve diğer ablatif uygulamalar
   • EDİP GÖNÜLLÜ
  • 12:45 - 13:00 Omurga kökenli ağrıda İntradiskal Girişimler
   • Mustafa KILIÇ
  • 13:00 - 13:15 Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Nöromodülasyon. Neredeyiz? Nerede olmalıyız? Gelecek ne getiriyor?
   • Atilla YILMAZ
13:30 - 14:15 Oturum
Bilimsel Oturum 7

 • Oturum Başkanı
  • 13:30 - 14:15 Düello: Lomber Diskektomi
   • Ali Fahir ÖZER
   • Hasan Serdar IŞIK
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:51 Standart Lomber Mikrodiskektomi
   • Yunus AYDIN
  • 13:51 - 14:15 Endoskopik Lomber Diskektomi
   • Mehmet Hikmet ULUĞ
14:15 - 15:00 Oturum
Ders Çıkarılacak Olgular
 • Oturum Başkanı
  • 14:15 - 15:00
   • Sedat DALBAYRAK
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
 • Konuşmacı
  • 14:15 - 15:00
   • Kudret TÜREYEN
   • Suat CANBAY
   • Yurdal GEZERCAN
   • Ahmet Murat MÜSLÜMAN
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum
Bilimsel Oturum 8 - TÜRK OMURGA DERNEĞİ PANELİ - Minimal invaziv spinal deformite cerrahisi (MISDEF) : Erişkin lomber deformite
 • Moderatör
  • 15:30 - 17:00
   • Mehmet Erdal COŞKUN
   • Murat BEZER
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 15:45 MISDEF algoritma: Hangi hasta & hangi yöntem Mevcut Durum & hedefler ve karar verme
   • Ferhat HARMAN
  • 15:45 - 16:00 Kliniğe yönelik yaklaşım : Nöral dekompresyonda MIS
   • Özkan ÇELİKER
  • 16:00 - 16:15 Füzyon Teknikleri; LLIF, OLIF, TLIF, PLIF, ALIF
   • Turgut AKGÜL
  • 16:15 - 16:30 Stabilizasyon Teknikleri: Perkütan vida-rod, düzeltme & hibrid cerrahiler
   • Ahmet Esat KITER
  • 16:30 - 16:44 MISDEF Sonuçlar ve Komplikasyonlar MIS & açık cerrahi karşılaştırma
   • Fatih KESKİN
  • 16:44 - 17:00 Tartışma
15:30 - 17:30 Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri Oturumu 2
 • Moderatör
  • 15:30 - 17:30
   • Numan KARAARSLAN
   • Oktay GÜRCAN
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 15:35 Obturator kılavuz tekniği ile tek giriş noktası iki seviyeli perkutan endoskopik posterolateral diskektomi: teknik not
   • Çağrı CANBOLAT
  • 15:35 - 15:40 Tartışma
  • 15:40 - 15:45 Spinal Kitleli olgularda İntraoperatif Nöromonitorizasyon; Cerrahi deneyimimiz
   • Ali KAPLAN
  • 15:45 - 15:50 Tartışma
  • 15:50 - 15:55 Lomber transforaminal endoskopik diskektomi erken dönem cerrahi sonuçları
   • Gökhan GÜRKAN
  • 15:55 - 16:00 Tartışma
  • 16:00 - 16:05 Semptomatik Bilateral Spondiloliz Tedavisinde Perkütan Dinamik Enstrümantasyon: Teknik Tanımlama
   • Çağrı CANBOLAT
  • 16:05 - 16:10 Tartışma
  • 16:10 - 16:15 Tip II Odontoid Kırıklarının Tedavisinde Anterior Odontoid Vida Fiksasyonu İçin Yüksek Devirli Drill Kullanımı
   • Necati TATARLI
  • 16:15 - 16:20 Tartışma
  • 16:20 - 16:25 Komplike Aksis Fraktürlerinde Hareket Koruyucu Cerrahi: Cerrahi Teknik
   • Yahya GÜVENÇ
  • 16:25 - 16:30 Tartışma
  • 16:30 - 16:35 LOMBER BÖLGEDE UBE(UNİLATERAL BİPORTAL ENDOSKOPİ) DENEYİMLERİMİZ VE ÖĞRENME EĞRİMİZ
   • Murat AYDIN
  • 16:35 - 16:40 Tartışma
  • 16:40 - 16:45 Piyojenik Vertebral Osteomiyelit Tanılı Osteoporotik Olgularda Antimikrobiyal Tedavi ve Terapötik Yanıtın Literatür Eşliğinde Sistematik Olarak Değerlendirilmesi.
   • Numan KARAARSLAN
  • 16:45 - 16:50 Tartışma
  • 16:50 - 16:55 LOMBER DİSK HERNİSİNDE KAUDAL BLOKAJ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
   • Özgür AKŞAN
  • 16:55 - 17:00 Tartışma
  • 17:00 - 17:05 Lomber Disk Hernisinde, İki Farklı Dozda İntradiskal Ozon-Oksijen Enjeksiyonunun Ağrı Üzerine Etkisi
   • Mustafa KILIÇ
  • 17:05 - 17:10 Tartışma
  • 17:10 - 17:15 Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarında İntraoperatf Paravertebral Kas Dokuları İçerisine Uygulanan Bupivakain Postoperatif Narkotik Analjezik/Nonsteroid İhtiyacını Azaltır mı?
   • Necati KAPLAN
  • 17:15 - 17:20 Tartışma
  • 17:20 - 17:25 SERVİKAL FÜZYON İÇİN ALTERNATİF BİR TEKNİK, DAİRESEL ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLEN KEMİK GREFTİ: TEKNİK NOT
   • Hümeyra KULLUKÇU ALBAYRAK
  • 17:25 - 17:30 Tartışma

31.10.2021 Program

08:30 - 10:00 Oturum
Bilimsel Oturum 9
 • Moderatör
  • 08:30 - 10:00
   • Murat KALAYCI
   • Suat Erol ÇELİK
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:45 Spinal Cerrahide Bilgisayar Programlarının Kullanımı
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 08:45 - 09:00 Spinal Cerrahide Robot Ve Navigasyon Kullanımı
   • İlker SOLMAZ
  • 09:00 - 09:15 Pediyatrik Deformitelerde Güncel Minimal İnvaziv Yöntemler
   • Deniz KONYA
  • 09:15 - 09:30 Skolyoz Cerrahisinde Hareket Koruyucu Non-Füzyon Cerrahi Tedavi
   • Özkan ATEŞ
  • 09:30 - 09:45 Lomber Disk Dokusunda Rejeneratif Yöntemler (İbrahim Yılmaz)
   • İbrahim YILMAZ
  • 09:45 - 10:00 Spinal Endoskopinin Genişleyen Uygulamaları (Travma, Tümör Vb.)
   • Salih ŞENTÜRK
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri Oturumu 3
 • Moderatör
  • 10:30 - 12:00
   • Mehmet SEÇER
   • Semih Kıvanç OLGUNER
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 Odontoid fraktürü ve alt servikal bölge travmasının birlikteliği, Klinik Deneyimimiz ( 5 olgu )
   • Ali Serdar OĞUZOĞLU
  • 10:35 - 10:40 Tartışma
  • 10:40 - 10:45 ALT LOMBER OMURGA PATLAMA TİPİ KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ
   • ALİ AKAR
  • 10:45 - 10:50 Tartışma
  • 10:50 - 10:55 LOMBER MİKROENDOSKOPİK DİSK CERRAHİSİ KLİNİK DENEYİMİMİZ
   • Bülent BOZYİGİT
  • 10:55 - 11:00 Tartışma
12:00 - 12:05
Kapanış