15.12.2022 - 18.12.2022

Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 5, 3. Kurs

15.12.2022 Program

16:00 - 18:00 OTURUM
OTURUM 1
 • Oturum Başkanı
  • 16:00 - 18:00
   • Fatih Ersay DENİZ
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 16:15 Kurs açılış konuşmaları
   • Hakan SABUNCUOĞLU
   • Emel AVCI
  • 16:15 - 16:25 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Fatih Ersay DENİZ
  • 16:25 - 16:35 Vasküler nöroşirurji tarihçesi ve embriyolojisi
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 16:35 - 16:45 İntrakraniyal supratentoriyel arteryel anatomi
   • Atilla KAZANCI
  • 16:45 - 16:55 İntrakraniyal infratentoriyel arteryel anatomi
   • Atilla KAZANCI
  • 16:55 - 17:05 İntrakraniyal venöz anatomi
   • Barış KÜÇÜKYÜRÜK
  • 17:05 - 17:15 Spinal arter ve ven anatomisi
   • Orhan KALEMCİ
  • 17:15 - 17:25 Beyin anjiografi tetkiki: Normal anatomi, tanısal anahtar isimlendirmeler ve patolojik tanımlar
   • Özenç MİNARECİ
  • 17:25 - 17:35 Serebral kan akımı: Fizyoloji, fizyopatoloji, klinik önemi, ölçümler, transkranial doppler
   • Nebil YILDIZ
  • 17:35 - 17:45 Serebral iskemi sendromları: Tanımı, epidemiyoloji, etyoloji, sınıandırma, patofizyoloji, teşhis ve radyolojik tanım, klinik seyir, doğal seyir ve prognozu
   • Nebil YILDIZ
  • 17:45 - 18:00 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Fatih Ersay DENİZ
18:30 - 19:30 HOŞGELDİN KOKTEYLİ
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ

16.12.2022 Program

08:00 - 10:00 OTURUM
OTURUM 2
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 10:00
   • Hakan Hadi KADIOĞLU
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Hakan Hadi KADIOĞLU
  • 08:05 - 08:15 Serebral iskemide tedavi: Tedavi endikasyonları ve medikal tedavi
   • Refah SAYIN
  • 08:15 - 08:25 Serebral venöz tromboz, koagulopati ve vaskülit: Tanı ve tedavi yönetimi
   • Refah SAYIN
  • 08:25 - 08:35 Serebral infarktta cerrahi tedavi: Zamanlama endikasyonlar, cerrahi yöntem
   • Ahmet İlkay IŞIKAY
  • 08:35 - 08:45 Spontan intraserebral hematomlar: Tanım, teşhis, ayırıcı tanı, konservatif ve cerrahi tedavi endikasyonları, zamanlama ve yönetim
   • Ünal ÖZÜM
  • 08:45 - 08:55 Geriatrik hastalar ve antikoagulasyona sekonder intraserebral hematomlar: Cerrahi tedavi zamanlama ve yönetim
   • Selim AYHAN
  • 08:55 - 09:05 Hidrosefali tanımı, radyolojik tanım, BOS dinamiği, klinik ve teşhisi
   • Mehmet Saim KAZAN
  • 09:05 - 09:15 Çocukluk çağı hidrosefalisi: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıandırmalar, doğal seyir, güncel tedavi seçenekleri ve endikasyonları
   • Necati KAPLAN
  • 09:15 - 09:25 Erişkin hidrosefali: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıandırmalar, doğal seyir, güncel tedavi seçenekleri ve endikasyonları
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 09:25 - 09:35 Erişkin hidrosefali cerrahi tedavisi, komplikasyonlar ve yönetimi
   • Hakan Hadi KADIOĞLU
  • 09:35 - 10:00 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Hakan Hadi KADIOĞLU
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:30 OTURUM
OTURUM 3
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 12:30
   • Mehmet Saim KAZAN
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Mehmet Saim KAZAN
  • 10:35 - 10:45 Şant disfonksiyonları: Sınıandırma, tanı, yönetim ve tedavi
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 10:45 - 10:55 Şant enfeksiyonları: Tanım, tedavi ve korunma
   • Selim AYHAN
  • 10:55 - 11:05 Hidrosefalide endoskopik cerrahi endikasyonları ve komplikasyonları
   • Mehmet Saim KAZAN
  • 11:05 - 11:15 Cerrahi anatomi: Bazal çekirdekler ve klinik, cerrahi önemi
   • Ahmet İlkay IŞIKAY
  • 11:15 - 11:25 Stereotaksik cerrahi nedir? Tanım, tarihçe, çerçeveli ve çerçevesiz sistemler, stereotaksik cerrahide kullanılan radyolojik yöntemler
   • Atilla YILMAZ
  • 11:25 - 11:35 Stereotaksik biopsi: Yöntem ve endikasyonları
   • Emre DURDAĞ
  • 11:35 - 11:45 Parkinson hastalığı: Tanım, bulgular, medikal tedavi, cerrahi tedavi endikasyonları, derin beyin stimülasyonu
   • Ali SAVAŞ
  • 11:45 - 11:55 Tremor ve distoni: Tanım, bulgular, medikal tedavi, cerrahi tedavi endikasyonları, yöntem ve yönetim
   • Atilla YILMAZ
  • 11:55 - 12:05 Spastisite: Sınıamalar, medikal tedavi, intratekal baklofen tedavisi, cerrahi tedavi endikasyonları, yöntem ve yönetim
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 12:05 - 12:15 Hemifasiyal spazm: Tanım, fizyopatoloji, medikal tedavi, cerrahi tedavi endikasyonları, yöntem ve yönetim
   • Ali SAVAŞ
  • 12:15 - 12:30 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Mehmet Saim KAZAN
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 OTURUM
OTURUM 4
 • Oturum Başkanı
  • 13:30 - 15:00
   • Hakan SABUNCUOĞLU
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 13:35 - 13:45 Subaraknoid kanama: Tanım, etyoloji, epidemiyoloji, klinik seyir, doğal seyir, sınıama, skorlama ve prognozu
   • Fatih Ersay DENİZ
  • 13:45 - 13:55 Vazospazm: Tanım, fizyopatoloji, temel moleküler mekanizmaları, klinik, tanı yöntemleri, sınıandırmalar, doğal seyir
   • Tevfik Erhan COŞAN
  • 13:55 - 14:05 Vazospazm: Güncel tedavi seçeneklerine (medikal tedavi ve endovasküler nöroşirürji) göre endikasyonlar ve tedavisi
   • Yavuz ARAS
  • 14:05 - 14:15 Subaraknoid kanama: Vazospazm dışı komplikasyonların yönetimi (hidrosefali, sıvı ve elektrolit bozukluğu, solunum sistemi komplikasyonlarının yönetimi, tromboembolik komplikasyonlar, kardiyak ve diğer komplikasyonların yönetimi)
   • Orhan KALEMCİ
  • 14:15 - 14:25 Subaraknoid kanama: Etyolojinin araştırılması, anjiografi negatif ve açıklanamayan subaraknoid kanamalar
   • Metin ORAKDÖĞEN
  • 14:25 - 14:35 Nörovasküler cerrahi: Cerrahi sırasında alınacak önlemler ve oluşacak komplikasyonların yönetimi
   • Ünal ÖZÜM
  • 14:35 - 15:00 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Hakan SABUNCUOĞLU
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:20 OTURUM
OTURUM 5
 • Oturum Başkanı
  • 15:30 - 17:20
   • Atilla KAZANCI
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 15:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Atilla KAZANCI
  • 15:35 - 15:45 Serebral anevrizmalar: Genetik, ailevi anevrizmalar, epidemiyoloji
   • Erhan ÇELİKOĞLU
  • 15:45 - 15:55 Serebral anevrizmalar: Sınıandırma, hemodinamik özellikler ve doğal seyir
   • Onur ÖZGÜRAL
  • 15:55 - 16:05 Anevrizmal subaraknoid kanama: Klinik ve radyolojik derecelendirme, doğal seyir, yönetim
   • Cem DİNÇ
  • 16:05 - 16:15 nternal karotid arter – kavernöz ve oftalmik segment anevrizmaları: Tanım, anatomi, klinik, sınıama ve yönetim
   • Metin ORAKDÖĞEN
  • 16:15 - 16:25 nternal karotid arter – posterior kommunikan, arterior koroideal ve bifurkasyon anevrizmaları: Tanım, anatomi, klinik, sınıama ve yönetim
   • Ergün DAĞLIOĞLU
  • 16:25 - 16:35 Orta serebral arter anevrizmaları: Tanım, anatomi, klinik, sınıama ve yönetim
   • Cem DİNÇ
  • 16:35 - 16:45 Anterior kommünikan arter ve anterior serebral arter anevrizmaları: Tanım, anatomi, klinik, sınıama ve yönetim
   • Kayhan KUZEYLİ
  • 16:45 - 16:55 Posterior sistem anevrizmaları: Tanım, anatomi, klinik, sınıama ve yönetim
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 16:55 - 17:05 Çoklu anevrizmalar: Tanım, anatomi, klinik, sınıflama ve yönetim
   • Ergün DAĞLIOĞLU
  • 17:05 - 17:20 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Atilla KAZANCI
17:20 - 18:00 PANEL
PANEL 1 – SAK komplikasyonları yönetimi
 • Panel Başkanı
  • 17:20 - 18:00
   • Fatih Ersay DENİZ
 • Konuşmacı
  • 17:20 - 18:00
   • Tevfik Erhan COŞAN
   • Yavuz ARAS
   • Orhan KALEMCİ
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ

17.12.2022 Program

08:00 - 09:30 OTURUM
OTURUM 6
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:30
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 08:05 - 08:15 Dev, fusiform, dolikoektazik ve dissekan anevrizmalar: Tanım, anatomi, klinik, sınıama, doğal seyir ve yönetim
   • Erhan ÇELİKOĞLU
  • 08:15 - 08:25 Kanamamış serebral anevrizmalar: Tanım, klinik, sınıama, doğal seyir ve yönetim
   • Nihat EGEMEN
  • 08:25 - 08:35 Serebral anevrizma cerrahisinde zamanlama
   • Osman ŞİMŞEK
  • 08:35 - 08:45 Anevrizma cerrahisi sırasında kritik anlar: İntraoperatif anevrizma rüptürü, anevrizma disseksiyonu, geçici klip uygulaması, kritik uygulamalar ve teknikler
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 08:45 - 08:55 Serebral anevrizmalarda endovasküler cerrahinin mutlak ve göreceli endikasyonları
   • Fatih Ersay DENİZ
  • 08:55 - 09:15 MESLEK HUKUK - Hasta bilgilendirme ve sonrasında onam formu alırken nelere dikkat etmek gerekir?
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 09:15 - 09:30 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
09:30 - 10:00 KAHVE ARASI
10:00 - 11:50 OTURUM
OTURUM 7
 • Oturum Başkanı
  • 10:00 - 11:50
   • Necati KAPLAN
 • Konuşmacı
  • 10:00 - 10:05 Olgu sunumu : Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Necati KAPLAN
  • 10:05 - 10:15 İntraparankimal beyin abseleri: Sınıandırma ve teşhis, yönetim ve cerrahi teknikler
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 10:15 - 10:25 Subgaleal abse, epidural abse, subdural ampiyem ve osteomyelit: Teşhis, yönetim ve cerrahi teknikler
   • Emel AVCI
  • 10:25 - 10:35 Serebral kist hidatik ve diğer parazitik enfeksiyonlar: Teşhis, yönetim ve cerrahi teknikler
   • Hakan Hadi KADIOĞLU
  • 10:35 - 10:45 Merkezi sinir sistemi tüberkülozu: Teşhis, tedavi, yönetim
   • Necati KAPLAN
  • 10:45 - 10:55 Kranial cerrahiye sekonder enfeksiyonlar: Teşhis, korunma (antibiyotik profilaksisi, ameliyathanede hazırlık ve önlemler)
   • Tevfik Erhan COŞAN
  • 10:55 - 11:05 Omurga, omurilik ve periferik sinir cerrahisi enfeksiyon profilaksisi
   • Aydemir KALE
  • 11:05 - 11:35 MESLEK HUKUK - Malpraktisten korunmanın en önemli unsuru: Hekimin kayıt tutma yükümlülüğü Malpraktis nedenleri: Tanı hatası, tedavi hatası, komplikasyon yönetim sorunu
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 11:35 - 11:50 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Necati KAPLAN
11:50 - 12:30 PANEL
PANEL 2 – Kanamış anevrizmada tedavi seçenekleri
 • Panel Başkanı
  • 11:50 - 12:30
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
 • Konuşmacı
  • 11:50 - 12:30
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
   • Ergün DAĞLIOĞLU
   • Osman ŞİMŞEK
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:20 OTURUM
OTURUM 8
 • Oturum Başkanı
  • 13:30 - 15:20
   • Ünal ÖZÜM
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Ünal ÖZÜM
  • 13:35 - 13:45 Arteriyovenöz malformasyon: Embriyoloji ve anjiogenez
   • Aydemir KALE
  • 13:45 - 13:55 Anevrizma dışı vasküler malformasyonlar nöroradyolojik bulgular
   • Özenç MİNARECİ
  • 13:55 - 14:05 Arteriyovenöz malformasyon: Tanım, klinik sınıama, ayırıcı tanı, doğal seyir
   • Erhan ARSLAN
  • 14:05 - 14:15 Arteriyo venöz malformasyon: Cerrahi, tedavi mutlak endikasyonları
   • Hasan KOCAELİ
  • 14:15 - 14:25 Arteriyovenöz malformasyon: Radyocerrahi mutlak endikasyonları
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 14:25 - 14:35 Arteriyovenöz malformasyon: Endovasküler tedavi mutlak endikasyonları
   • Onur ÖZGÜRAL
  • 14:35 - 14:45 Beyin kavernomları: Tanım, genetik, klinik teşhis, sınıama, doğal seyir, ayırıcı tanı
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 14:45 - 14:55 Beyin kavernomları: Yönetim, tedavi yöntemleri, izleme ve cerrahi tedavi endikasyonları
   • Emel AVCI
  • 14:55 - 15:05 Kraniyal dural AV fistüller: Sınıandırma ve tedavi seçenekleri ve endikasyonları
   • Hasan KOCAELİ
  • 15:05 - 15:20 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Ünal ÖZÜM
15:20 - 15:50 KAHVE ARASI
15:50 - 17:30 OTURUM
OTURUM 9
 • Oturum Başkanı
  • 15:50 - 17:30
   • Selçuk ÖZDOĞAN
 • Konuşmacı
  • 15:50 - 15:55 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 15:55 - 16:05 Karotiko-kavernöz fistül: Tanım, anatomisi, klinik, teşhis sınıama, ayırıcı tanı, doğal seyir ve yönetim, tedavi endikasyonları ve tedaviler
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 16:05 - 16:15 Karotis hastalığı: Tanım, anatomisi, klinik, teşhis, sınıama, ayırıcı tanı, doğal seyir ve yönetim, cerrahi tedavi endikasyonları ve endarterektomi
   • Osman ŞİMŞEK
  • 16:15 - 16:25 Arteryel diseksiyon: Tanım, etyoloji, klinik, tanı koyma, ayırıcı tanı, tedavi endikasyonları ve tedaviler
   • Ahmet Murat MÜSLÜMAN
  • 16:25 - 16:35 Karotis hastalığında ve serebral iskemide endovasküler tedavi mutlak endikasyonları
   • Abidin Murat GEYİK
  • 16:35 - 16:45 İntrakraniyal-ekstrakraniyal by-pass: Tanım, tedavi endikasyonları ve tedaviler
   • Nihat EGEMEN
  • 16:45 - 16:55 Spinal vasküler malformasyonlar: AVM, fistüller, kavernoma, tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıandırmalar, doğal seyir ve tedavi seçenekleri
   • Ahmet Murat MÜSLÜMAN
  • 16:55 - 17:05 Spinal vasküler lezyonlar (epidural hematom vb): Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve tedavi seçenekleri
   • Barış KÜÇÜKYÜRÜK
  • 17:05 - 17:15 Konjenital nörovasküler malformasyonlar, nörovasküler sendromlar, Galen veni anevrizmaları, Moya Moya hastalığı: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, kinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve tedavi seçenekleri
   • Abidin Murat GEYİK
  • 17:15 - 17:30 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Selçuk ÖZDOĞAN
17:30 - 18:10 PANEL
PANEL 3 – Trigeminal nevraljide tedavi yönetimi
 • Panel Başkanı
  • 17:30 - 18:10
   • Ali SAVAŞ
 • Konuşmacı
  • 17:30 - 18:10
   • Mesut Emre YAMAN
   • Atilla YILMAZ
   • Emre DURDAĞ
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ

18.12.2022 Program

07:30 - 08:40 OTURUM
OTURUM 10
 • Oturum Başkanı
  • 07:30 - 08:40
   • Mesut Emre YAMAN
 • Konuşmacı
  • 07:30 - 07:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Mesut Emre YAMAN
  • 07:35 - 07:45 Ağrı tanımı, teoriler, fizyopatoloji, nosiseptif ve nöropatik ağrı tanımlamaları, klinik özellikler
   • Yavuz ARAS
  • 07:45 - 07:55 Trigeminal nevralji: Tanım, fizyopatoloji, epidemiyoloji, klinik özellikleri, tedavi endikasyonları, ilaç tedavisi
   • Mesut Emre YAMAN
  • 07:55 - 08:05 Trigeminal nevralji: Cerrahi tedavi teknikleri, perkütan girişimsel teknikler, mikrovasküler dekompresyon
   • Mesut Emre YAMAN
  • 08:05 - 08:15 Trigeminal nevralji dışındaki diğer yüz ağrıları ve bu ağrıların yönetimi
   • Emre DURDAĞ
  • 08:15 - 08:25 Kordotomi: Tanım, tedavi endikasyonları
   • Emre DURDAĞ
  • 08:25 - 08:40 Tartışma ve sorular - Olgu sunumu ile ilgili salondan 2.yanıtın alınması - İnteraktif olgu tartışması
   • Mesut Emre YAMAN
08:40 - 09:00 KAHVE ARASI
09:00 - 10:40 OTURUM
OTURUM 11
 • Oturum Başkanı
  • 09:00 - 10:00
   • Hakan SABUNCUOĞLU
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
   • Necati KAPLAN
   • Atilla KAZANCI
   • Selçuk ÖZDOĞAN
   • Mesut Emre YAMAN
   SINAV (Elektronik oylama ile tüm kursu kapsayan sınav)
10:40 - 10:50 OTURUM
KURS KAPANIŞI
10:50 - 11:00 OTELDEN AYRILIŞ