02.06.2023 - 03.06.2023

20. Temel Artroplasti Kursu

02.06.2023 Program

08:27 - 08:30 Kahve Molası
08:30 - 08:40 Oturum
Açılış Konuşması
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:35
   • Burak AKAN
  • 08:35 - 08:40
   • Emre TOĞRUL
08:40 - 09:50 Oturum
1. Oturum: Artroplastide Temel Konular
 • Moderatör
  • 08:40 - 09:50
   • Emin Ertuğrul ŞENER
   • Bülent ÖZKURT
 • Konuşmacı
  • 08:40 - 08:50 Preop değerlendirme, cerrahi hazırlık ve onam
   • Abdullah Yalçın TABAK
  • 08:50 - 09:00 Ağrı kontrolünde güncel yaklaşımlar
   • İzzet BİNGÖL
  • 09:00 - 09:10 Kalça Artroplastisi'nde hasta seçimi Tedavinin anlatılması beklenti yönetimi
   • Zekeriya Okan KARADUMAN
  • 09:10 - 09:20 Kanama Kontrolü ve VTE profilaksisinde güncel yaklaşımlar
   • Doğan ATLIHAN
  • 09:20 - 09:30 Periprostetik enfeksiyondan korunma ve tanı
   • Mustafa AKKAYA
  • 09:30 - 09:40 Kalça-diz artroplastisi sonrası rehabilitasyon
   • Remzi ÇAYLAK
  • 09:40 - 09:50 Tartışma
09:50 - 11:00 Oturum
2. Oturum: Total Kalça Artroplastisinde Temel Bilgiler
 • Moderatör
  • 09:50 - 11:00
   • Bülent ATİLLA
   • Kerem BAŞARIR
 • Konuşmacı
  • 09:50 - 10:00 Artroplasti açısından kalça eklemi anatomisi ve biyomekaniği
   • Bülent ÖZKURT
  • 10:00 - 10:10 TKA’ne karar verme-preoperatif klinik, radyolojik değerlendirme ve şablonlama
   • Hicabi SEZGİN
  • 10:10 - 10:20 TKA’de eklemleşme seçenekleri
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
  • 10:20 - 10:30 Femoral komponent üretim, tasarım ve malzeme
   • Kerem BAŞARIR
  • 10:30 - 10:40 Uygun baş çapı ve offset ne olmalı?
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
  • 10:40 - 10:50 Kombine anteversiyon
   • Emre TOĞRUL
  • 10:50 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 Oturum
3. Oturum: TKA-Cerrahi yaklaşımlar ve teknikler
 • Moderatör
  • 11:30 - 12:30
   • Ahmet Mümtaz ALPASLAN
   • Alpaslan ÖZTÜRK
 • Konuşmacı
  • 11:30 - 11:38 Posterior Yaklaşım
   • Turhan ÖZLER
  • 11:38 - 11:46 Lateral yaklaşım
   • İlker ÇETİN
  • 11:46 - 11:54 Anterior Yaklaşım
   • İbrahim TUNCAY
  • 11:54 - 12:02 Çimentolu femoral komponent uygulaması
   • Bülent A. ERDEMLİ
  • 12:02 - 12:10 Çimentosuz femoral komponent uygulaması
   • Fatih İbrahim PESTİLCİ
  • 12:10 - 12:18 Çimentolu ve çimentosuz asetabular komponent uygulaması
   • Bülent ATİLLA
  • 12:18 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:35 Oturum
4. Oturum: TKA-Komplikasyonlar
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:35
   • Emre TOĞRUL
   • Osman TECİMEL
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:38 TKA’si sonrası instabilite
   • Doğan BEK
  • 13:38 - 13:46 Osteolizi nasıl engelleriz?
   • Berk GÜÇLÜ
  • 13:46 - 13:54 TKA sonrası uzunluk farkı
   • Murat BOZKURT
  • 13:54 - 14:02 TKA’de periprostetik kırıklar
   • Ömür ÇAĞLAR
  • 14:02 - 14:10 TKA ve nörovasküler yaralanmalar
   • Burak AKAN
  • 14:10 - 14:18 TKA sonrası ağrılı kalça
   • Çağatay ULUÇAY
  • 14:18 - 14:35 Tartışma
14:35 - 15:05 Oturum
5. Oturum- Video sunumu
 • Moderatör
  • 14:35 - 15:05
   • Bülent A. ERDEMLİ
   • Ömür ÇAĞLAR
 • Konuşmacı
  • 14:35 - 14:55 Total Kalça Artroplastisi Tekniği
   • Ömer Faruk BİLGEN
  • 14:55 - 15:05 Tartışma
15:05 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 Oturum
6.Oturum: Pratik uygulamalar
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 16:00 Total kalça artroplastisi maket üzerinde çalışma-Grup A
  • 16:00 - 16:30 Vaka örnekleri ile TKA tartışması- Grup B
   • Emre TOĞRUL
16:30 - 17:30 Oturum
7. Oturum: Pratik uygulamalar
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 17:00 Total kalça artroplastisi maket üzerinde çalışma- Grup B
  • 17:00 - 17:30 Vaka örnekleri ile TKA tartışması- Grup A
   • Bülent ATİLLA

03.06.2023 Program

08:30 - 09:35 Oturum
8.Oturum: Total Diz ArtroplastisindeTemel Bilgiler
 • Moderatör
  • 08:30 - 09:35
   • İbrahim TUNCAY
   • Doğan ATLIHAN
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:38 Diz Eklemi Anatomisi ve Kinematiği
   • Çağrı ÖRS
  • 08:38 - 08:46 Diz muayenesi ve TDA’ye karar vermek
   • Vahit Emre ÖZDEN
  • 08:46 - 08:54 TDA öncesi radyolojik şablonlama
   • Murat ALTAY
  • 08:54 - 09:02 TDA’de implant seçimi
   • Alpaslan ÖZTÜRK
  • 09:02 - 09:10 Parsiyel diz protezine nasıl karar verilir?
   • Doğaç KARAGÜVEN
  • 09:10 - 09:18 Eş zamanlı bilateral TDA?
   • Yaman SARPEL
  • 09:18 - 09:35 Tartışma
09:35 - 10:55 Oturum
9. Oturum: Total Diz Artroplastisi- Teknik
 • Moderatör
  • 09:35 - 10:55
   • İlker ÇETİN
   • Turhan ÖZLER
 • Konuşmacı
  • 09:35 - 09:43 Cerrahi Yaklaşımlar: Avantaj ve dezavantajlar
   • Osman TECİMEL
  • 09:43 - 09:51 Hangi teknik? Ölçülü kesi, boşluk dengeleme, hibrid
   • Cemil YILDIZ
  • 09:51 - 09:59 Varus dizde TDA uygulaması
   • Bülent A. ERDEMLİ
  • 09:59 - 10:07 Valgus dizde TDA uygulaması
   • Emin Ertuğrul ŞENER
  • 10:07 - 10:15 Fleksiyon kontraktüründe çözüm
   • İlker ÇETİN
  • 10:15 - 10:23 Eklem Dışı Deformitelerde TDA
   • İbrahim TUNCAY
  • 10:23 - 10:31 Sert dizde TDA
   • Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU
  • 10:31 - 10:39 Robotik Artroplasti nedir?
   • Turhan ÖZLER
  • 10:39 - 10:47 Proksimal tibial osteotomi ve parsiyel diz artroplastisi sonrası TDA
   • Hakan KOCAOĞLU
  • 10:47 - 10:55 Tartışma
10:55 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:20 Oturum
10. Oturum: Total Diz Artroplastisi-Komplikasyonlar
 • Moderatör
  • 11:15 - 12:20
   • Ömer Faruk BİLGEN
   • Burak AKAN
 • Konuşmacı
  • 11:15 - 11:23 Ameliyat sonrası ağrılı TDA
   • Servet TUNAY
  • 11:23 - 11:31 TDA sonrası instabilite
   • Burak AKAN
  • 11:31 - 11:39 TDA sonrası hareket kısıtlığı
   • Ahmet FIRAT
  • 11:39 - 11:47 Ekstansör mekanizma yaralanmaları
   • Çağatay ULUÇAY
  • 11:47 - 11:55 Periprostetik kırıklar
   • Ömür ÇAĞLAR
  • 11:55 - 12:20 Tartışma
12:20 - 13:00 Oturum
11. Oturum Video Sunumu
 • Moderatör
  • 12:20 - 13:00
   • Yaman SARPEL
 • Konuşmacı
  • 12:20 - 12:40 Total diz protezi cerrahi teknik
   • Emin Ertuğrul ŞENER
  • 12:40 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Oturum
12.Oturum: Pratik Uygulamalar
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:30 Total diz artroplastisi maket üzerinde çalışma- Grup A
  • 14:30 - 15:00 Vaka örnekleri ile TDA tartışması- Grup B
   • Ömer Faruk BİLGEN
15:00 - 16:00 Oturum
13.Oturum: Pratik Uygulamalar
 • Konuşmacı
  • 15:00 - 15:30 Total diz artroplastisi maket üzerinde çalışma- Grup B
  • 15:30 - 16:00 Vaka örnekleri ile TDA tartışması- Grup A
   • Kerem BAŞARIR
16:00 - 16:05 Oturum
Kapanış konuşmaları