TND SFAEC İlkbahar Sempozyumu 2020

TND SFAEC 2020 Sempozyumu

TND SFAEC İlkbahar Sempozyumu 2020

TND SFAEC 2020 Sempozyumu

Sayın meslektaşlarımız ve ilgililer, 

Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 26-29 Mart 2020 tarihleri arasında ‘’ Komplikasyonlar ve komplike vakalar: nasıl başa çıkalım?’’ başlığı altında düzenlenecektir. Toplantımız; Olimpos ve Phaselis antik kentlerinin arasında yer alan ve eşsiz bir doğaya sahip olan Antalya Çıralı Kimera Otel’de düzenlenecektir. Hareket bozuklukları , epilepsi, spastisite, stereotaktik biyopsi ve ağrı cerrahilerinde karşılaştığımız sorunlar ve baş etme yollarını tartışacak olduğumuz sempozyumda hem kıdemli hocalarımızın tecrübelerinden faydalanabileceğimiz hem de genç arkadaşlarımızın pratikte karşılaştıkları sorunları bizimle paylaşmasını sağlayacak bir sempozyum programı oluşturmaya çalıştık. Ayrıca komplikasyon gelişen ya da inatçı komplike olguların tartışılacağı vaka oturumları planladık. Gelişen teknoloji ve yıllar içinde rafine olan cerrahi teknikler sayesinde komplikasyonlar gün be gün daha iyi yönetiliyor olsa da özellikle cihaz destekli cerrahi oranının artması nedeniyle bu tür komplikasyonlarla baş etme konusunda nispeten acemi sayılırız. Toplantımızda komplikasyonların yönetiminde ve komplike vakalarda cerrahi tekniğin seçiminde birlikte karar aldığımız ve çalıştığımız Nöroloji ve Algoloji branşlarından alanında söz sahibi akademisyenler de ilgili konularda katılımcılarla tecrübelerini paylaşıyor olacaklar. 

Başarılı geçmesini umduğumuz ve sosyal programlarla da zenginleştirdiğimiz İlkbahar Sempozyumuna sizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımızla,
SFAECG Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak,
SFAECG Yönetim Kurulu Başkanı