11.11.2022 - 13.11.2022

Eurospine Modül Kursları 2022

11.11.2022 Program

07:30 - 08:15 Kayıt ve Hoşgeldiniz Kahvesi
Sabah Yoklaması - Yaka kartı QR tarama
08:15 - 08:25 Açılış ve Kurs bilgilendirmesi
 • Konuşmacı
  • 08:15 - 08:25
   • Turgut AKGÜL
   • Fatih KESKİN
08:25 - 08:45 Öğrenme öncesi sınavı
08:45 - 10:00 Kurs Oturumu
1.Oturum:Lomber Omurga hastalıklarına genel bakış
 • Moderatör
  • 08:45 - 10:00
   • Fatih KESKİN
 • Konuşmacı
  • 08:45 - 09:05 Lomber omurga sorunlarında klinik muayene
   • Mahir TOPALOĞLU
  • 09:05 - 09:25 Lomber bölge sorunlarında radyolojik inceleme, gördüklerim normal mi?
   • Tuba SELÇUK CAN
  • 09:25 - 09:45 Alt lomber bölge ağrılarında inflamatuar hastalıkların ayırıcı tanısı?
   • Turgut AKGÜL
  • 09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 11:20 Kurs Oturumu
2.Oturum: Lomber Omurga Ağrısı ve Rehabilitasyon, Konservatif Tedavi Modeliteleri
 • Moderatör
  • 10:00 - 11:20
   • Turgut AKGÜL
 • Konuşmacı
  • 10:00 - 10:20 Ağrının patofizyolojisi, ağrı tipleri ve medikal tedavi
   • Rana TERLEMEZ
  • 10:20 - 10:40 Bel ağrısında yeni yaklaşımlar
   • Yaprak ATAKER
  • 10:40 - 11:00 Bel ağrısında rehabilitasyon ve manuel terapi
   • Yaprak ATAKER
  • 11:00 - 11:20 Olgu sunumu eşliğinde tartışma (Ultrason eşliğinde lomber bölge injeksiyonları, Skopi eşliğinde lomber bölge injeksiyonları )
   • Mahir TOPALOĞLU
   • Murat KORKMAZ
11:20 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:45 Kurs Oturumu
3.oturum Temel Araştırma
 • Moderatör
  • 11:30 - 12:45
   • Fatih KESKİN
 • Konuşmacı
  • 11:30 - 11:55 Omurga biyomekaniği ve in vitro modelleme
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 11:55 - 12:10 Sonlu Eleman modelleri
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 12:10 - 12:30 Cerrahi için intervertebral disk biyolojisi
   • Alev CUMBUL
  • 12:30 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Kurs Oturumu
4.oturum: Epidemiyoloji ve klinik araştırma
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:30
   • Turgut AKGÜL
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:45 Epidemiyoloji ve klinik boyut neden önemli?
   • Tuna PEHLİVANOĞLU
  • 13:45 - 14:00 Klinik araştırma nasıl planlanır, değerlendirmede dikkat dilen noktalar?
   • Tuna PEHLİVANOĞLU
  • 14:00 - 14:15 Omurga hastalıklarında Klinik sonuç değerlendirme skorlamaları, neden önemli?
   • Murat KORKMAZ
  • 14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:40 Kurs Oturumu
5.oturum klinik değerlendirme
 • Moderatör
  • 14:30 - 15:40
   • Turgut AKGÜL
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 15:10 Spinal kord mönitörizasyon değerlendirmesi. Olgularla interaktif oturum
   • Pınar Yalınay DİKMEN
  • 15:10 - 15:30 Olgularla lomber bölge ağrısında kırmızı bayraklar
   • Fatih KESKİN
  • 15:30 - 15:40 Tartışma
15:40 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:40 Kurs Oturumu
Workshop- İliak vida uygulamaları, Lumbopelvik fiksasyon
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 17:40
   • Fatih KESKİN
   • Turgut AKGÜL
   • Murat KORKMAZ
   • Tuna PEHLİVANOĞLU
17:40 - 18:00 Öğrenme sonrası sınavı
18:00 - 18:10 Kurs Oturumu
Kapanış / Akşam Yoklaması - Yaka kartı QR tarama
 • Moderatör
  • 18:00 - 18:10
   • Ahmet Esat KITER

12.11.2022 Program

08:00 - 08:20 Kayıt ve Hoşgeldiniz Kahvesi
Sabah Yoklaması - Yaka kartı QR tarama
08:20 - 08:50 Kurs Oturumu
Açılış ve Öğrenme öncesi sınavı
 • Moderatör
  • 08:20 - 08:50
   • Mehmet Erdal COŞKUN
   • Alihan DERİNCEK
08:50 - 09:30 Kurs Oturumu
Spinal travmanın genel değerlendirmesi
 • Moderatör
  • 08:50 - 09:30
   • Mehmet Erdal COŞKUN
 • Konuşmacı
  • 08:50 - 09:00 Fiziksel-nörolojik değerlendirme ve hasta transportu
   • Abdullah MERTER
  • 09:00 - 09:20 Spinal kord yaralanmasının (SKY) tanımlaması ve patofizyolojisi
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 09:20 - 09:30 Tartışma
09:30 - 10:40 Kurs Oturumu
Servikal Omurga Travması
 • Moderatör
  • 09:30 - 10:40
   • Serkan ŞİMŞEK
 • Konuşmacı
  • 09:30 - 09:40 Servikal omurga travmasının görüntülenmesi
   • Selçuk GÖÇMEN
  • 09:40 - 10:00 C0-C2 travma sınıflaması ve yönetimi
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 10:00 - 10:20 Subaksiyal servikal travma sınıflaması ve yönetimi
   • Serkan ŞİMŞEK
  • 10:20 - 10:40 Olgu & Tartışma
   • Serkan ŞİMŞEK
10:40 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:40 Kurs Oturumu
Torakolomber Omurga Yaralanması
 • Moderatör
  • 11:00 - 12:40
   • Alihan DERİNCEK
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:20 Torakolomber omurga travmasının görüntülenmesi
   • Selçuk GÖÇMEN
  • 11:20 - 11:40 omurga travmasının sınıflaması ve yönetimi
   • Ali Akın UĞRAŞ
  • 11:40 - 12:00 Sakrum ve koksiks kırıkları
   • Mustafa Can KOŞAY
  • 12:00 - 12:40 Olgu & Tartışma
   • Ali Akın UĞRAŞ
12:40 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:10 Kurs Oturumu
Yapılandırılmış olgu sunumu
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:20 Spinal kord yaralanması
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 14:20 - 15:10 Sakrum-Koksiks Kırığı
   • Alihan DERİNCEK
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 14:20 Olgu sunumu 5’ Küçük grup tartışması15’Grup görüşlerinin tartışılması 15’ Vakanın Çözümü 5’ Tartışma10’
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 14:20 - 15:10 Olgu sunumu 5’ Küçük grup tartışması15’Grup görüşlerinin tartışılması 15’ Vakanın Çözümü 5’Tartışma10’
   • Mustafa Can KOŞAY
15:10 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:20 Kurs Oturumu
Yapılandırılmış olgu sunumu
 • Moderatör
  • 15:30 - 16:20 Çok seviyeli omurga yaralanması
   • Alihan DERİNCEK
 • Konuşmacı
  • 15:30 - 16:20 Olgu sunumu 5’ Küçük grup tartışması15’ Grup görüşlerinin tartışılması 15’ Vakanın Çözümü 5’Tartışma10’
   • Serkan ŞİMŞEK
16:20 - 18:00 Kurs Oturumu
Altbaşlıklar
 • Moderatör
  • 16:20 - 18:00
   • Alihan DERİNCEK
 • Konuşmacı
  • 16:20 - 16:40 Pediatrik vertebra travmaları
   • Mustafa Can KOŞAY
  • 16:40 - 17:00 Osteoporotik vertebra travmaları
   • Alihan DERİNCEK
  • 17:00 - 17:20 Post travmatik kifozun engellenmesi ve yönetimi
   • Murat KORKMAZ
  • 17:20 - 18:00 Olgu & Tartışma
   • Mustafa Can KOŞAY
18:00 - 18:15 Öğrenme sonrası sınavı
18:15 - 18:30 Kurs Oturumu
Akşam Yoklaması - Yaka kartı QR tarama

13.11.2022 Program

08:00 - 08:20 Kayıt ve Hoşgeldiniz Kahvesi
Sabah Yoklaması - Yaka kartı QR tarama
08:20 - 08:50 Kurs Oturumu
Açılış ve Öğrenme Öncesi Sınav
08:50 - 10:00 Kurs Oturumu
1.Oturum: Servikal & Lomber Disk Herniasyonu
 • Moderatör
  • 08:50 - 10:00
   • Serkan ERKAN
   • Serkan ŞİMŞEK
 • Konuşmacı
  • 08:50 - 09:00 Radiküler ağrının epidemiyolojisi ve doğal seyri
   • Ömer BOZDUMAN
  • 09:00 - 09:20 Radiküler ağrıda cerrahi dışı uygulamalar
   • Özgür BAŞAL
  • 09:20 - 09:40 Lomber omurga radiküler ağrısında cerrahi
   • Mustafa Onur ULU
  • 09:40 - 10:00 Servikal omurga radiküler ağrısında cerrahi
   • Turgut AKGÜL
10:00 - 10:20 Kahve Arası
10:20 - 12:00 Kurs Oturumu
2.Oturum: Servikal & Torasik Miyelopati
 • Moderatör
  • 10:20 - 12:00
   • Mehmet Murat HANCI
 • Konuşmacı
  • 10:20 - 10:30 Miyelopatinin sebepleri , doğal seyri ve kliniği
   • Serkan ŞİMŞEK
  • 10:30 - 10:50 Miyelopatinin görüntülenmesi
   • Özkan ATEŞ
  • 10:50 - 11:20 Miyelopatide cerrahi karar verme
   • Özkan ATEŞ
  • 11:20 - 12:00 Olgu & Tartışma
   • Mustafa Onur ULU
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Kurs Oturumu
3.Oturum: Lomber Spinal Stenoz
 • Moderatör
  • 13:00 - 14:00
   • Ali DALGIÇ
 • Konuşmacı
  • 13:00 - 13:20 Spinal stenoz; kliniği, doğal seyri, cerrahi dışı tedavisi
   • Ali DALGIÇ
  • 13:20 - 13:40 Lomber spinal stenozun cerrahi tedavisi
   • Mehmet Murat HANCI
  • 13:40 - 14:00 Olgu & tartışma
   • Ali DALGIÇ
14:00 - 15:20 Kurs Oturumu
4. Oturum: (Aksiyel) Bel ağrısı
 • Moderatör
  • 14:00 - 15:20
   • Özgür BAŞAL
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:20 Bel ağrısının cerrahi olmayan tedavisi
   • Özkan ATEŞ
  • 14:20 - 14:40 Bel ağrısında füzyon cerrahisi
   • Özgür BAŞAL
  • 14:40 - 15:00 Sakroiliak bölge ve koksiks ağrısı
   • Özkan ATEŞ
  • 15:00 - 15:20 Olgu & tartışma
   • Ferhat HARMAN
15:20 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 16:40 Kurs Oturumu
5.Oturum: Spondilolizis & Spondilolistezis
 • Moderatör
  • 15:40 - 16:40
   • Serkan ŞİMŞEK
 • Konuşmacı
  • 15:40 - 16:00 Sınıflama & dejeneratif spondilolistezis
   • Ferhat HARMAN
  • 16:00 - 16:20 Spondilolizis ve yüksek dereceli spondilolisteziste tedavi
   • Sedat DALBAYRAK
  • 16:20 - 16:40 Olgu &tartışma
   • Mehmet TEZER
16:40 - 18:05 Kurs Oturumu
6. Oturum: Dejeneratif Adult Deformite
 • Moderatör
  • 16:40 - 18:05
   • Mehmet TEZER
 • Konuşmacı
  • 16:40 - 17:00 Dejeneratif lomber deformite
   • Mehmet TEZER
  • 17:00 - 17:20 Olgu &tartışma
   • Sedat DALBAYRAK
  • 17:20 - 18:00 Öğrenme Sonrası Sınavı & Kapanış
18:05 - 18:20 Kurs Oturumu
Akşam Yoklaması - Yaka kartı QR tarama