16.03.2018 - 18.03.2018

2. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

16.03.2018 Program

13:00 - 14:05 Oturum
Kayıt
14:05 - 14:10 Oturum
Başlangıç
14:10 - 16:00 Oturum
Skolyoz Tarama Projesi ve GKD Tarama Programında Son Nokta
 • Konuşmacı
  • 14:10 - 14:24 GKD Taraması
   Başak Tezel
  • 14:24 - 14:37 Gelişimsel Kalça Displazisinde Kalça Ultrasonografisinin Güvenilirliği: Farklı Ellerde Ne Kadar Güvenilir?
   • Tolga ONAY
  • 14:37 - 14:46 Kuzeybatı İstanbul Bölgesinde Yenidoğan Gelişimsel Kalça Displazisi Görülme Sıklığı
   • Hasan Hüseyin CEYLAN
  • 14:46 - 15:00 Malatya İlinde Uygulanan “Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tarama Programı” Cerrahi Tedavi İhtiyacını Azalttı mı?
   • Mehmet Fethi CEYLAN
  • 15:00 - 15:29 Skolyoz
   Başak Tezel
  • 15:29 - 16:00 Epidemiyolojik Bir Çalışma: Türkiye Adölosan İdiyopatik Skolyoz Prevalansı
   • Hürriyet Gürsel YILMAZ
 • Moderatör
  • 14:10 - 16:00 Skolyoz Tarama Projesi ve GKD Tarama Programında Son Nokta
   • Emre ÇULLU
16:00 - 16:15 Oturum
Kahve Arası
16:15 - 18:15 Oturum
Eğitim Planlama Konseyi “Çocuk Ortopedisi Eğitiminde Neredeyiz?
 • Konuşmacı
  • 16:15 - 16:30 1. Çocuk ortopedisi eğitimi ulusal kurumlardaki durum a. Üniversite klinikleri örneği
   • Muharrem YAZICI
  • 16:30 - 16:42 1. Çocuk ortopedisi eğitimi ulusal kurumlardaki durum b. Eğitim araştırma klinikleri örneği
   • Mehmet Fırat YAĞMURLU
  • 16:42 - 16:52 2. Çocuk ortopedisi eğitimi ve yurt dışı kurumlarındaki örnekler
   • Nusret KÖSE
  • 16:52 - 17:04 3. Çocuk ortopedisi eğitiminde kurslar a. Çocuk ortopedisi dernek ve diğer kurslar
   • Mehmet Bartu SARISÖZEN
  • 17:04 - 17:14 3. Çocuk ortopedisi eğitiminde kurslar b. Yurtdışı kurslar
  • 17:14 - 17:37 4. Sınavlarda çocuk ortopedisi a. UEGS sınav ve TOTEK uzmanlık yeterlik sınavı (board)
   • Emre ÇULLU
  • 17:37 - 18:15 4. Sınavlarda çocuk ortopedisi b. EBOT sınavı
   • Rasim Haluk BERK
 • Moderatör
  • 16:15 - 18:15 Eğitim Planlama Konseyi “Çocuk Ortopedisi Eğitiminde Neredeyiz?
   • Gazi ZORER

17.03.2018 Program

07:45 - 08:00 Oturum
Açılış
08:00 - 09:00 Oturum
Oturum 1 Erken Başlangıçlı Skolyoz
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:13 Konservatif Tedavi
   • Rasim Haluk BERK
  • 08:13 - 08:25 Cerrahi Tedavi
   • Mutlu ÇOBANOĞLU
  • 08:25 - 09:00 Serebral Palside Skolyoz
   Freeman Miller
 • Moderatör
  • 08:00 - 09:00 Oturum 1 Erken Başlangıçlı Skolyoz
   • Muharrem YAZICI
   • Mehmet Nurullah ERMİŞ
09:00 - 09:45 Oturum
Oturum 2 Alt Ekstremitenin Zor Sorunları
 • Konuşmacı
  • 09:00 - 09:10 Konjenital Vertikal Talus
   • Ahmet DOĞAN
  • 09:10 - 09:45 Fibular Hemimelide Ayak Bileği
   Rudolf Ganger
 • Moderatör
  • 09:00 - 09:45 Oturum 2 Alt Ekstremitenin Zor Sorunları
   • Mithat ÖNER
   • Hacı Bayram TOSUN
09:45 - 10:30 Oturum
Oturum 3 Serebral Palsi
 • Konuşmacı
  • 09:45 - 10:03 Spastisite Kontrolü
   Freeman Miller
  • 10:03 - 10:30 Botulinum Toksin A Uygulama Tekniği
   • Hüseyin GÜNAY
 • Moderatör
  • 09:45 - 10:30 Oturum 3 Serebral Palsi
   • Serhan ÜNLÜ
10:30 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
11:00 - 11:45 Oturum
Oturum 4 (Konferans)
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:45 Crouch Gait
   Freeman Miller
 • Moderatör
  • 11:00 - 11:45 Oturum 4 (Konferans)
   • Cemil YILDIZ
   • Kubilay BENG
11:45 - 12:30 Oturum
Oturum 5 Sözlü Bildiriler Gelişimsel Kalça Displazisi, GKD Dışı Kalça Sorunları
 • Moderatör
  • 11:45 - 12:30 Oturum 5 Sözlü Bildiriler Gelişimsel Kalça Displazisi, GKD Dışı Kalça Sorunları
   • Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU
   • Ahmet Hamdi AKGÜLLE
12:30 - 14:00 Oturum
Konferans-Akılcı İlaç Kullanımı
 • Konuşmacı
  • 12:30 - 13:59 Öğle Yemeği Konferans (Akılcı İlaç Kullanımı)
   • Tolga ONAY
14:00 - 15:00 Oturum
Oturum 6 Sekonder Pes Ekinovarus
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:13 Artrogripotik PEV
   • Güney YILMAZ
  • 14:13 - 14:43 Serebral Palside PEV
   Freeman Miller
  • 14:43 - 15:00 Meningomyelosel PEV
   • Timur YILDIRIM
 • Moderatör
  • 14:00 - 15:00 Oturum 6 Sekonder Pes Ekinovarus
   • Mehmet Cemalettin AKSOY
   • Volkan KILINÇOĞLU
15:00 - 16:00 Oturum
Oturum 7 Sözlü Bildiriler Nörolojik Hastalıklar, Diğer Hastalıklar ve Araştırma
 • Moderatör
  • 15:00 - 16:00 Oturum 7 Sözlü Bildiriler Nörolojik Hastalıklar, Diğer Hastalıklar ve Araştırma
   • Mehmet Ali TALMAÇ
   • Mehmet Müfit ORAK
16:00 - 16:20 Oturum
Kahve Arası
16:20 - 17:00 Oturum
Oturum 8 Sözlü Bildiriler Ayak, Spinal
 • Moderatör
  • 16:20 - 17:00 Oturum 8 Sözlü Bildiriler Ayak, Spinal
   • Hasan Hilmi MURATLI
   • Oktay ADANIR
17:00 - 18:00 Oturum
Oturum 9 Alt Ekstremite Uzunluk Eşitsizlikleri ve Deformiteler
 • Konuşmacı
  • 17:00 - 17:14 Epifizyodezler
   • Emre ÇULLU
  • 17:14 - 17:28 Eksternal Fiksatör
   • Salih MARANGOZ
  • 17:28 - 18:00 Manyetik Çivi ile Deformite Düzeltme
   Rudolf Ganger
 • Moderatör
  • 17:00 - 18:00 Oturum 9 Alt Ekstremite Uzunluk Eşitsizlikleri ve Deformiteler
   • Burak KAYMAZ

18.03.2018 Program

08:00 - 08:30 Oturum
Oturum 10 Konferans
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:30 Konjenital Deformitelerde İnstabil Kalça, Diz ve Ayak Bileği
   Rudolf Ganger
 • Moderatör
  • 08:00 - 08:30 Oturum 10 (Konferans)
   • Serkan ULUDAĞ
   • Güney YILMAZ
08:30 - 09:30 Oturum
Oturum 11 (Tartışmalı) GKD 6-12 Ay
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:45 Pavlik Tedavisi
   • Gazi ZORER
  • 08:45 - 09:01 Rijit Ortez
   • Fuat BİLGİLİ
  • 09:01 - 09:20 GAA KR+Pelvipedal Alçı
   • Mehmet Müfit ORAK
  • 09:20 - 09:30 Açık Redüksiyon
   • Haluk AĞUŞ
 • Moderatör
  • 08:30 - 09:30 Oturum 11 (Tartışmalı) GKD 6-12 Ay
   • Tuncay CENTEL
   • Mehmet Serhan ER
09:30 - 10:15 Oturum
Oturum 12 (Tartışmalı) Suprakondiler Humerus Kırıkları
 • Konuşmacı
  • 09:30 - 10:00 Medial Girişim
   • Abdullah EREN
  • 10:00 - 10:07 Lateral Girişim
   • Önder KALENDERER
  • 10:07 - 10:15 Anterior Girişim
   • Mehmet Bartu SARISÖZEN
 • Moderatör
  • 09:30 - 10:15 Oturum 12 (Tartışmalı) Suprakondiler Humerus Kırıkları
   • Mehmet Fırat YAĞMURLU
   • Ali ŞEKER
10:15 - 10:30 Oturum
Kahve Arası
10:30 - 11:10 Oturum
Oturum 13 Sözlü Bildiriler Travma
 • Moderatör
  • 10:30 - 11:10 Oturum 13 Sözlü Bildiriler Travma
   • Serhan ÜNLÜ
   • Ahmet İMERCİ
11:10 - 11:50 Oturum
Oturum 14 Çocuk Ortopedisinin Acilleri
 • Konuşmacı
  • 11:10 - 11:35 Septik Artrit
   • Fatih SÜRENKÖK
  • 11:35 - 11:43 Akut Osteomiyelit
   • Mehmet Akif ALTAY
  • 11:43 - 11:50 Kollum Femoris Kırığı
   • Avni İlhan BAYHAN
 • Moderatör
  • 11:10 - 11:50 Oturum 14 Çocuk Ortopedisinin Acilleri
   • Güven BULUT
   • Gökhan ÖZKAZANLI
11:50 - 13:00 Oturum
Oturum 15 Sözlü Bildiriler Karma
 • Moderatör
  • 11:50 - 13:00 Oturum 15 Sözlü Bildiriler Karma
   • Mehmet Cemalettin AKSOY
   • Ahmet Nadir AYDEMİR
13:00 - 14:00 Oturum
Öğle Yemeği / Workshop ÖN KOL TİTANYUM ELASTİK ÇİVİSİ UYGULAMA KALÇA OSTEOTOMİ PLAĞI UYGULAMA
14:00 - 15:00 Oturum
Oturum 16 Pes Ekinovarus’ta Rezidüel ve Nüks Deformiteler
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:11 Nüks Nedenleri
   • Hüseyin ARSLAN
  • 14:11 - 14:22 Nükslerde Tekrar Ponset
   • Ayşegül BURSALI
  • 14:22 - 14:32 Nükslerde Cerrahi
   • Nusret KÖSE
  • 14:32 - 15:00 Dinamik Supinasyon
   • Hasan Hilmi MURATLI
 • Moderatör
  • 14:00 - 15:00 Oturum 16 Pes Ekinovarus’ta Rezidüel ve Nüks Deformiteler
   • Emel GÖNEN
   • Murat OTO
15:00 - 15:45 Oturum
Oturum 17 Çocuk Kırıkları Kabul Sınırları
 • Konuşmacı
  • 15:00 - 15:15 Üst Ekstremite
   • Ali TURGUT
  • 15:15 - 15:30 Alt Ekstremite
   • Mehmet Fethi CEYLAN
  • 15:30 - 15:45 Cerrahi Tercihi Artıyor mu?
   • Hakan ÖMEROĞLU
 • Moderatör
  • 15:00 - 15:45 Oturum 17 Çocuk Kırıkları Kabul Sınırları
   • Hakan ŞENARAN
   • Murat SONGÜR
15:45 - 16:00 Oturum
Kapanış ve Ödül Töreni
16:00 - 18:00 Oturum
ÇOD Genel Kurul Toplantısı