Çocuk Ortopedisi Derneği

Nöromuskuler Hastalıklara Eşlik Eden Ortopedik Sorunların Yönetimi: Nöro-ortopedi 101

Çocuk Ortopedisi Derneği

Nöromuskuler Hastalıklara Eşlik Eden Ortopedik Sorunların Yönetimi: Nöro-ortopedi 101

Değerli meslektaşlarımız,

 

Sizleri Çocuk Ortopedisi Derneği’nin dört temel kursundan biri olarak kurgulanan “Nöromuskuler hastalıklara eşlik eden ortopedik sorunların yönetimi: Nöro-ortopedi 101’’ toplantımıza davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

Nöromusküler hastalıklara eşlik eden kas-iskelet sorunlarında değerlendirme ve tedavi planlaması, çoğunlukla cerrahi tedavinin kendisinden daha karmaşıktır.  Kime, ne zaman ve hangi kapsamda cerrahi uygulanacağına karar vermek çocuk ortopedisinin en zor konularından biri olmaya devam etmektedir. 

Altta yatan nörolojik sorunların genel özelliklerini, hareket sisteminde neden olduğu değişiklikleri, cerrahi dışı yaklaşımların amaç ve ilkelerini bilmeden, cerrahi tedavi kararı vermek ve kararı başarıyla uygulamak mümkün değildir. Bu kursta nörolojiden fizik tedaviye, beyin cerrahisine, fizyoterapiden kinezyoloji ve ortez/protez uzmanlarına kadar çok farklı disiplinden meslektaşımız kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili temel kavramları özetleyeceklerdir. Hiç kuşkusuz, tüm anatomik bölgelerde uygulanan cerrahi yaklaşımlarla ilgili sunumlar da kurs programı içinde yer alacaktır. Toplantı, klinik değerlendirme ve tedavi planlamasına yönelik klinik hasta senaryolarının sunulacağı küçük grup tartışmalarını da içeren bir formatta kurgulanmıştır. Günlük pratiğimizin büyük bir kısmını oluşturan serebral palsiye programda ağırlıklı bir yer verilmiştir. Kurs programı bu özellikleriyle ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Kıdemli asistanlar, kariyer basamaklarının başlangıcındaki ortopedi uzmanları ve pediatrik hastalarla çalışan fizyoterapistler kursun hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızla 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da buluşmayı diliyoruz.

 

Kurs düzenleme kurulu adına,

 

Prof. Dr. Muharrem Yazıcı

Prof. Dr. Güney Yılmaz

 

Program için tıklayınız