01.01.2016 - 03.01.2016

2016 - 2017 Dönemi Genetik Okulu Videoları

01.01.2016 Program

08:30 - 09:00 Oturum
Ders -1- Maternal Serumda Fetal DNA Testleri
09:00 - 09:30 Oturum
Ders - 2 - Rekombinant Klonlama
09:30 - 10:00 Oturum
Ders - 3 - Yapısal Varyant Tahmini
10:00 - 10:30 Oturum
Ders - 4 - Solid Doku Kanserlerinde Akış Şemaları
10:30 - 11:00 Oturum
Ders - 5 - İmmün Sistem Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım
11:00 - 11:30 Oturum
Ders - 6 - KML
11:30 - 12:00 Oturum
Ders - 7 - CRISPR
12:00 - 12:30 Oturum
Ders - 8 - Gen İfadesi Ölçümü-Ne,Neden,Ne Zaman,Nasıl ?

02.01.2016 Program

08:00 - 08:30 Oturum
Ders - 9 - Primer Tasarımı
08:30 - 09:00 Oturum
Ders - 10 - Cinsel Gelişim Bozukluğuna Genetik Yaklaşım
09:00 - 09:30 Oturum
Ders - 11 - Ekzom Verilerinin Yorumlanması
09:30 - 10:00 Oturum
Ders - 12 - RAS genleri - Kanser ve Rasopatiler
10:00 - 10:30 Oturum
Ders - 13 - Yeni Nesil Dizi Analizinde IGV Programının Kullanımı
10:30 - 11:00 Oturum
Ders - 14 - Bayesian Analizi ve Risk Değerlendirmesi
11:00 - 11:30 Oturum
Ders - 15 - Kanserde İlaç Dirençliliğinin Genetik Temelleri
11:30 - 12:00 Oturum
Ders - 16 - Mitokondrial Hastalıklarda Tanı Ve Moleküler Genetik Değerlendirme

03.01.2016 Program

09:00 - 09:30 Oturum
Ders - 17 - Lösemi Genetiğinde Algoritmalar
09:30 - 10:00 Oturum
Ders - 18 - Genetik Danışmanlığın Tarihçesi ve Esasları
10:00 - 10:30 Oturum
Ders - 19 - Proje Hazırlamada Yazılı Olmayan Kurallar
10:30 - 11:00 Oturum
Ders - 20 - Protein Analizleri
11:00 - 11:30 Oturum
Ders - 21 - Stigmadan Tanıya
11:30 - 12:00 Oturum
Ders - 22 - Genetik Hastalıklar Nasıl Olur ? Mutasyondan Hastalığa Giden Yol
12:00 - 12:30 Oturum
Ders - 23 - Transgenik Fare Modellemelerinde CRISPR-Cas9 Teknolojisinin Yeri
12:30 - 13:00 Oturum
Ders - 24 - Genetik ve Etik