30.09.2022 - 01.10.2022

19. Temel Artroplasti Kursu

30.09.2022 Program

08:30 - 08:40 Oturum
Açılış Konuşmaları
 • Moderatör
  • 08:30 - 08:35 Kurs Başkanı
  • 08:35 - 08:40 Dernek Başkanı
08:40 - 10:00 Oturum
TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ-TEMEL BİLGİLER
 • Konuşmacı
  • 08:40 - 08:48 Artroplasti açısından Kalça eklemi anatomisi
  • 08:48 - 08:56 TKP’de kalça biyomekaniği
  • 08:56 - 09:04 Osteoartrit Etyopatogenesi
  • 09:04 - 09:12 TKP öncesi tedavi seçenekleri
  • 09:12 - 09:20 Artroplasti öncesi kalça muayenesi ve TKP’ye karar vermek
  • 09:20 - 09:28 Artroplasti açısından radyoloji ve şablonlama
  • 09:28 - 09:38 PE-Metal, PE-Seramik, Seramik-seramik Eklem Yüzeyler
  • 09:38 - 09:44 Femoral Komponent üretim, tasarım, malzeme
  • 09:44 - 09:52 TKP’de uygun baş çapı ve ofset ne olmalı?
  • 09:52 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:20 Kahve Molası
10:20 - 12:00 Oturum
TKP AMELİYATA HAZIRLIK VE AMELİYAT
 • Konuşmacı
  • 10:20 - 10:28 Hastanın ameliyata hazırlanılması ve planlama
  • 10:28 - 10:36 VTE Proflaksisi
  • 10:36 - 10:44 Enfeksiyondan korunmak ve Proflaksi
  • 10:44 - 11:02 Enfeksiyondan korunmak ve Proflaksi
  • 11:02 - 11:10 Posterior Giriş
  • 11:10 - 11:18 Anterior Giriş
  • 11:18 - 11:26 Çimentolu Femur
  • 11:26 - 11:34 Çimentosuz Asetabulum
  • 11:34 - 11:42 Çimentosuz Femur
  • 11:42 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Oturum
Kalça Artroplastisi Maket Üzerinde Çalışma ; ( GRUP A )
 • Moderatör
  • 13:00 - 14:00 Vaka örnekleri ile TKP Tartışılması
14:00 - 15:00 Oturum
Kalça Artroplastisi Maket Üzerinde Çalışma ; ( GRUP B )
 • Moderatör
  • 14:00 - 15:00 Vaka Örnekleri ile TKP Tartışılması
15:00 - 15:20 Kahve Molası
15:20 - 17:10 Oturum
TKP KOMPLİKASYONLAR
 • Konuşmacı
  • 15:20 - 15:28 TKP sonrası instabilite
  • 15:28 - 15:34 Osteolizi nasıl engelleriz?
  • 15:34 - 15:42 TKP Sonrası ağrılı kalça
  • 15:42 - 16:00 TKP sonrası uzunluk farkı
  • 16:00 - 16:08 TKP sonrası periprostetik kırıklar
  • 16:08 - 16:16 TKP sonrası nörovasküler yaralanmalar
  • 16:16 - 16:24 TKP sonrası Enfeksiyon tanısı
  • 16:24 - 16:32 TKP Enfeksiyon tedavisi
  • 16:32 - 16:40 Tartışma
  • 16:40 - 17:10 TKP VİDEO SUNUMU

01.10.2022 Program

08:30 - 09:50 Oturum
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ-TEMEL BİLGİLER
 • Konuşmacı
  • 08:30 - 08:38 Diz ekleminin anatomisi ve kinematiği
  • 08:38 - 08:46 Artroplasti öncesi diz muayenesi ve TDP’ye karar vermek
  • 08:46 - 09:02 Diz artroplastisinde implant seçimi
  • 09:02 - 09:10 Kime unikondiler, kime total ?
  • 09:10 - 09:18 Kime Bilateral Uygulama
  • 09:18 - 09:26 Artroplasti sonrası rehabilitasyon
  • 09:26 - 09:34 Artroplastide kanama yönetimi
  • 09:34 - 09:42 Artroplasti ameliyatı sonrası ağrı kontrolü
  • 09:42 - 09:50 Tartışma
09:50 - 10:20 Kahve Molası
10:20 - 12:00 Oturum
TDP AMELİYATA HAZIRLIK VE AMELİYAT
 • Konuşmacı
  • 10:20 - 10:28 Cerrahi yaklaşımlar: Avantaj, dezavantajlar
  • 10:28 - 10:38 Kemik kesileri aralık eşitliği
  • 10:38 - 10:48 Varus dizde cerrahi teknik
  • 10:48 - 10:58 Valgus dizde cerrahi teknik
  • 10:58 - 11:08 Fleksiyon kontraktürüne yaklaşım
  • 11:08 - 11:18 Eklem Dışı Deformitelerde TDP
  • 11:18 - 11:28 Sert dizde TDP
  • 11:28 - 11:38 Ulusal artroplasti kayıt sistemleri
  • 11:38 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:45 Oturum
Diz Artroplastisi Maket Üzerinde Çalışma ; ( GRUP A )
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:45 Vaka örnekleri ile TDP Tartışılması
14:45 - 15:35 Oturum
Diz Artroplastisi Maket Üzerinde Çalışma ; ( GRUP B )
 • Moderatör
  • 14:45 - 15:35 Vaka Örnekleri ile TDP Tartışılması
15:35 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:40 Oturum
TDP KOMPLİKASYONLAR
 • Konuşmacı
  • 16:00 - 16:08 Post-op ağrılı TDP
  • 16:08 - 16:16 TDP sonrası İnstabilite
  • 16:16 - 16:24 TDP sonrası hareket kısıtlılığı
  • 16:24 - 16:32 Bağ ve ekstansör mekanizma yaralanmaları
  • 16:32 - 16:40 Periprostetik kırık
  • 16:40 - 16:48 Yara bakımı ve problemleri (turnike &dren kullanımı)
  • 16:48 - 17:30 Ben nasıl yapıyorum? Önceden kayıt edilmiş ameliyat videosu Cerrah : Dr. Ertuğrul Şener
  • 17:30 - 17:40 Kapanış