20.06.2021 - 20.06.2021

3. Online Kanser Genetik Kursu

20.06.2021 Program

10:00 - 10:15 Oturum
Açılış
 • Konuşmacı
  • 10:00 - 10:15
   • Mehmet Ali ERGÜN
   • Taha BAHSİ
10:15 - 11:00 Oturum
Tanıdan-Tedaviye Onkogenetik
 • Konuşmacı
  • 10:15 - 11:00
   • Ajlan TÜKÜN
   • Ahmet ÖZET
 • Oturum Başkanı
  • 10:15 - 11:00
   • Mehmet Ali ERGÜN
11:00 - 12:00 Oturum
Akciğer kanserinde tedaviye yön veren genetik değişimler
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:30 Akciğer kanseri klinik yaklaşımında genetik belirteçlere hangi hastalara, ne zaman ve nasıl gerek duyuyoruz?
   • Mutlu DOĞAN
  • 11:30 - 12:00 Akciğer kanseri tedavi ve izleminde actionable genler
   • Altuğ KOÇ
 • Oturum Başkanı
  • 11:00 - 12:00
   • Haluk AKIN
   • Gözde YEŞİL SAYIN
12:00 - 12:15 Oturum
ARA
12:15 - 13:15 Oturum
Sporadik meme kanserinde preventif/prediktif/terapötik yaklaşımda genetik belirteçler
 • Konuşmacı
  • 12:15 - 12:45 Meme kanserinde actionable genler/ Ne zaman kan? Ne zaman doku?
   • Özge Özer KAYA
  • 12:45 - 13:15 Meme kanseri klinik yaklaşımda genetik testlerin yeri rolü
   • Nilüfer GÜLER
 • Oturum Başkanı
  • 12:15 - 13:15
   • Feride İffet ŞAHİN
13:15 - 14:15 Oturum
Yemek Arası
14:15 - 15:15 Oturum
Over Kanseri prognostik ve hedefe yönelik tedavi için klinik yaklaşımda genetik testin rolü
 • Konuşmacı
  • 14:15 - 14:45 Over kanserinde genetik
   • Ayşegül Öztürk KAYMAK
  • 14:45 - 15:15 Over kanserinde prognostik ve hedefe yönelik tedavide genetik testlerin yeri
   • Serdar AÇIKGÖZ
 • Oturum Başkanı
  • 14:15 - 15:15
   • Taha BAHSİ
   • Abdüllatif BAKIR
15:15 - 16:15 Oturum
Prostat Kanserinde tarama/erken tanıma ve tedavide genetik
 • Konuşmacı
  • 15:15 - 15:45 Prostat kanseri klinik yaklaşımda genetik testler ne kadar ve ne zaman kullanıyoruz?
   • Kamil Fehmi NARTER
  • 15:45 - 16:15 Prostat Ca tarama/erken tanıma ve tedavide actionable genler
   • Uğur ÖZBEK
 • Oturum Başkanı
  • 15:15 - 16:15
   • Beyhan Durak ARAS
   • Evren GÜMÜŞ
16:15 - 16:30 Oturum
ARA
16:30 - 17:15 Oturum
Raporlama
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 17:15 Onkolog ne ister?
   • Umut DEMİRCİ
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 17:15
   • Ajlan TÜKÜN
17:15 - 17:45 Oturum
ASCO 2021 Oturumu
 • Konuşmacı
  • 17:15 - 17:45 ASCO eşliğinde tartışma
   • Ajlan TÜKÜN
   • Umut DEMİRCİ
   • Taha BAHSİ
 • Oturum Başkanı
  • 17:15 - 17:45
   • Mehmet Ali ERGÜN
17:45 - 17:55 Oturum
Kapanış