24.04.2020 - 24.04.2020

Türk Biyokimya Derneği Webinar

24.04.2020 Program

14:00 - 15:15 Oturum
COVID 19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Çalışanları İçin Biyogüvenlik Önlemleri: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği