06.03.2021 - 07.03.2021

Temel Omurga Kursu

06.03.2021 Program

09:00 - 09:15 Oturum
Açılış Konuşması
 • Moderatör
  • 09:00 - 09:15
   • Ömer AKÇALI
09:15 - 09:30 Oturum
Kurs Bilgilendirme
 • Moderatör
  • 09:15 - 09:30
   • Mehmet Erdal COŞKUN
   • Alihan DERİNCEK
09:30 - 10:30 Oturum
1. OTURUM
 • Moderatör
  • 09:30 - 10:30
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
 • Konuşmacı
  • 09:30 - 09:45 Omurganın Fonksiyonel Anatomisi
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 09:45 - 10:00 Omurga Kinematiği ve Biyomekanik Kavramlar, Stabilite-İnstabilite
   • Bekir Tunç ÖKTENOĞLU
  • 10:00 - 10:20 Omurga Büyümesi/Maturasyonu ve Yaşlanan Omurga
   • Nail ÖZDEMİR
  • 10:20 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:45 Oturum
Kahve Arası
10:45 - 12:00 Oturum
2. OTURUM
 • Moderatör
  • 10:45 - 12:00
   • Cüneyt TEMİZ
 • Konuşmacı
  • 10:45 - 11:00 Omurganın radyolojik görüntülenmesi
   • Mustafa ÇELİKTAŞ
  • 11:00 - 11:20 Spinal cerrahide güvenlik; pozisyonlama, kanama kontrolü, nöromonitörizasyon
   • Ömer Hakan EMMEZ
  • 11:20 - 11:40 Nasıl füzyon yapıyoruz? Spinal enstrümanlar, füzyon materyalleri
   • Cüneyt TEMİZ
  • 11:40 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Oturum
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:15 Oturum
3. OTURUM
 • Moderatör
  • 13:00 - 14:15
   • Erkan KAPTANOĞLU
 • Konuşmacı
  • 13:00 - 13:15 Spinal kord yaralanması tanısı, patofizyolojisi ve medikal tedavi
   • Erkan KAPTANOĞLU
  • 13:15 - 13:30 Üst servikal travmaların sınıflaması ve tedavisi
   • Mehmet Erdal COŞKUN
  • 13:30 - 13:45 Subaksiyal servikal travmaların sınıflaması ve yönetimi
   • Özkan ATEŞ
  • 13:45 - 14:15 Tartışma
14:15 - 14:30 Oturum
Kahve Arası
14:30 - 16:00 Oturum
4. OTURUM
 • Moderatör
  • 14:30 - 16:00
   • Cüneyt ŞAR
 • Konuşmacı
  • 14:30 - 14:50 Torakolomber omurga kırıklarının sınıflaması ve yönetimi
   • Ömer ERŞEN
  • 14:50 - 15:05 Sakrum kırıkları
   • Serkan ERKAN
  • 15:05 - 15:20 Pediatrik omurga yaralanmalarına yaklaşım
   • Mustafa Can KOŞAY
  • 15:20 - 15:35 Osteoporotik vertebra kırıkları ve tedavi seçenekleri
   • Ayhan ATTAR
  • 15:35 - 16:00 Tartışma

07.03.2021 Program

09:00 - 10:45 Oturum
1. OTURUM
 • Moderatör
  • 09:00 - 10:45
   • Sedat DALBAYRAK
 • Konuşmacı
  • 09:00 - 09:20 Servikal dejeneratif bozukluklar ve myelopati
   • Sedat DALBAYRAK
  • 09:20 - 09:35 Lomber disk hernisi: ne zaman ve nasıl ameliyat yapalım?
   • Fatih KESKİN
  • 09:35 - 09:55 Spinal dar kanal kliniği, doğal seyri, tedavisi
   • Şeref DOĞAN
  • 09:55 - 10:15 Spondilolizis ve Dejeneratif Spondilolistezis tedavisi
   • Mehmet TEZER
  • 10:15 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Oturum
Kahve Arası
11:00 - 12:30 Oturum
2. OTURUM
 • Moderatör
  • 11:00 - 12:30
   • Rasim Haluk BERK
 • Konuşmacı
  • 11:00 - 11:15 Spinal deformitenin klinik ve radyolojik değerlendirilmesi
   • Rasim Haluk BERK
  • 11:15 - 11:30 Deformiteli hastada alçı/korse tedavisi nasıl yapılır?
   • Halil Gökhan DEMİRKIRAN
  • 11:30 - 11:50 Erken başlangıçlı Skolyozda cerrahi tedavi prensipleri
   • Muharrem YAZICI
  • 11:50 - 12:05 Adölesan İdiopatik Skolyozda füzyon seviyesini nasıl belirliyoruz?
   • Yetkin SÖYÜNCÜ
  • 12:05 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Oturum
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 Oturum
3. OTURUM
 • Moderatör
  • 13:30 - 14:45
   • Ahmet Esat KITER
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:45 Konjenital Kifoz
   • Ahmet Esat KITER
  • 13:45 - 14:00 Scheuerman Kifozu (Juvenil Kifoz), ne zaman ameliyat edelim?
   • Yurdal GEZERCAN
  • 14:00 - 14:15 Posttravmatik ve postlaminektomi kifoz nedir? nasıl önlenir ve tedavi edilir?
   • Ümit Özgür GÜLER
  • 14:15 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:00 Oturum
Kahve Arası
15:00 - 16:30 Oturum
4. OTURUM
 • Moderatör
  • 15:00 - 16:30
   • Ahmet DAĞTEKİN
 • Konuşmacı
  • 15:00 - 15:15 Spinal enfeksiyonların patofizyolojisi ve epidemyolojisi
   • Abdullah MERTER
  • 15:15 - 15:35 Spinal enfeksiyonda semptomlar, ayırıcı tanı, konservatif tedavi
   • Murat ALTAŞ
  • 15:35 - 15:50 Spinal enfeksiyonların cerrahi tedavisi
   • Burak AKESEN
  • 15:50 - 16:05 Postoperatif enfeksiyonların yönetimi
   • Ahmet DAĞTEKİN
  • 16:05 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:00 Oturum
KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GERİBİLDİRİMLER