05.02.2018 - 05.02.2018

TGD Uzaktan Eğitim Programı 2017-2018

05.02.2018 Program

08:00 - 09:00 Oturum
Hastalıkların moleküler etiyolojisine sistematik yaklaşım
09:00 - 10:00 Oturum
0-15 yaş çocuklarda nörolojik gelişimin değerlendirilmesi
10:00 - 11:00 Oturum
El Ayak Anomalilerinden Tanıya Giden Yol