27.11.2023 - 30.11.2023

Temel Nöroşirürji Kursları 5. Dönem, 4. Kurs

27.11.2023 Program

14:00 - 14:20 OTURUM
AÇILIŞ ve KONUŞMALAR (Tüm kursiyerlerin katılımı ile salon A’da yapılacaktır)
 • Oturum Başkanı
  • 14:00 - 14:20
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
 • Konuşmacı
  • 14:00 - 14:05
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 14:05 - 14:10
   • Ömer Hakan EMMEZ
  • 14:10 - 14:20 Nöroşirürjide akademik kariyer planlama
   • Ömer Hakan EMMEZ
14:20 - 16:00 OTURUM
Oturum 1
 • Oturum Başkanı
  • 14:20 - 16:00
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
 • Konuşmacı
  • 14:20 - 14:25 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 14:25 - 14:35 Omurilik anatomisi, segmental yapı, inen ve çıkan yollar, aksial organizasyon
   • Emrah EGEMEN
  • 14:35 - 14:45 Omurga anatomisi, vertebra numaralandırması, sayısı, primer ve sekonder eğrilik kavramları
   • Ahmet DAĞTEKİN
  • 14:45 - 14:55 Omurga yük dağılımı
   • Serdar KAHRAMAN
  • 14:55 - 15:05 Spinal hareketler, hareket düzlemleri tanımı, omurga eklemleri
   • Mustafa Onur ULU
  • 15:05 - 15:15 Spinal internal fiksasyonun temel prensipleri, rijid, semirijid fiksasyon, hibrid fiksasyon
   • Ferhat HARMAN
  • 15:15 - 15:25 Enstrüman metalleri ve sistemin özellikleri, vida-kemik ilişkisi, enstrüman elemanları
   • Ayhan ATTAR
  • 15:25 - 15:35 Füzyon nedir? Füzyonun biyolojisi, füzyon çeşitleri, greftler ve kemik iyileşmesi
   • Özkan ATEŞ
  • 15:35 - 15:45 Omurga cerrahisinde nörolojik kötüleşmeye karşı erken uyarı (nörofizyolojik monitorizasyon) sisteminin önemi ve etkinliği
   • Ender KÖKTEKİR
  • 15:45 - 16:00 Tartışma ve sorular
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:10 OTURUM
OTURUM 2
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 18:10
   • Atilla KAZANCI
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Atilla KAZANCI
  • 16:35 - 16:45 Biyomekanik ve temel kavramlar, yük, zorlanma, elastisite tanımları
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 16:45 - 16:55 Omurga instabilitesi: Tanımı, sınıaması
   • Ali DALGIÇ
  • 16:55 - 17:05 Omurganın doğal eğrilikleri: Omurganın global dengesi, ölçüm metodları, kifoz ve lordoz, sagittal denge
   • Uygur ER
  • 17:05 - 17:15 Servikal denge tanımı, global dengeye etkisi
   • Fatih KESKİN
  • 17:15 - 17:25 Torako-lumbo-sakral denge
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
  • 17:25 - 17:35 Omurga cerrahisinde sagittal dengenin yeri
  • 17:35 - 17:45 Bipedalite tanımı,nedenleri ve getirdiği sorunlar
   • Yahya GÜVENÇ
  • 17:45 - 17:55 Ortezler: Nedir? ve özellikleri
   • Burak KAZANCI
  • 17:55 - 18:10 Tartışma ve sorular
   • Atilla KAZANCI
19:10 - 20:11 AKŞAM YEMEĞİ
14:00 - 14:20 OTURUM
AÇILIŞ ve KONUŞMALAR (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
14:20 - 16:00 OTURUM
OTURUM 1
 • Oturum Başkanı
  • 14:20 - 16:00
   • Ali Ender OFLUOĞLU
 • Konuşmacı
  • 14:20 - 14:25 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
  • 14:25 - 14:35 Biyomekanik ve temel kavramlar, yük, zorlanma, elastisite tanımları
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 14:35 - 14:45 Omurga instabilitesi: Tanımı, sınıflaması
   • Ali DALGIÇ
  • 14:45 - 14:55 Omurganın doğal eğrilikleri: Omurganın global dengesi, ölçüm metodları, kifoz ve lordoz, sagittal denge
   • Uygur ER
  • 14:55 - 15:05 Servikal denge tanımı, global dengeye etkisi
   • Fatih KESKİN
  • 15:05 - 15:15 Torako-lumbo-sakral denge
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
  • 15:15 - 15:25 Omurga cerrahisinde sagittal dengenin yeri
   • Ali Ender OFLUOĞLU
  • 15:25 - 15:35 Bipedalite tanımı,nedenleri ve getirdiği sorunlar
   • Yahya GÜVENÇ
  • 15:35 - 15:45 Ortezler: Nedir? ve özellikleri
   • Burak KAZANCI
  • 15:45 - 16:00 Tartışma ve sorular
   • Ali Ender OFLUOĞLU
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:10 OTURUM
OTURUM 2
 • Oturum Başkanı
  • 16:30 - 18:10
   • Serdar KAHRAMAN
 • Konuşmacı
  • 16:30 - 16:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Serdar KAHRAMAN
  • 16:35 - 16:45 Omurilik anatomisi, segmental yapı, inen ve çıkan yollar, aksial organizasyon
   • Emrah EGEMEN
  • 16:45 - 16:55 Omurga anatomisi, vertebra numaralandırması, sayısı, primer ve sekonder eğrilik kavramları
   • Ahmet DAĞTEKİN
  • 16:55 - 17:05 Omurga yük dağılımı
   • Serdar KAHRAMAN
  • 17:05 - 17:15 Spinal hareketler, hareket düzlemleri tanımı, omurga eklemleri
   • Mustafa Onur ULU
  • 17:15 - 17:25 Spinal internal fiksasyonun temel prensipleri, rijid, semirijid fiksasyon, hibrid fiksasyon
   • Ferhat HARMAN
  • 17:25 - 17:35 Enstrüman metalleri ve sistemin özellikleri, vida-kemik ilişkisi, enstrüman elemanları
   • Ayhan ATTAR
  • 17:35 - 17:45 Füzyon nedir? Füzyonun biyolojisi, füzyon çeşitleri, greftler ve kemik iyileşmesi
   • Özkan ATEŞ
  • 17:45 - 17:55 Omurga cerrahisinde nörolojik kötüleşmeye karşı erken uyarı (nörofizyolojik monitorizasyon) sisteminin önemi ve etkinliği
   • Ender KÖKTEKİR
  • 17:55 - 18:10 Tartışma ve sorular
   • Serdar KAHRAMAN
19:10 - 20:11 AKŞAM YEMEĞİ

28.11.2023 Program

08:00 - 09:50 OTURUM
OTURUM 3
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:50
   • Özkan ATEŞ
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Özkan ATEŞ
  • 08:05 - 08:15 Erişkin omurga deformitesi, klinik ve radyolojik değerlendirme, omurga deformiteleri, tanım, anatomik planlar, kavramlar
   • Adnan Yalçın DEMİRCİ
  • 08:15 - 08:25 Sagittal plan deformiteleri: Kifoz (Scheurmann hastalığı, konjenital kifoz vd) tanımlama, sınıama, epidemiyoloji, belirti ve bulgular, izleme ve cerrahi endikasyonlar
   • Serdar ÖZGEN
  • 08:25 - 08:35 Koronal plan deformiteleri: Skolyoz (idiopatik, konjenital, nöromüsküler skolyoz) tanımlama, sınıflama, epidemiyoloji, belirti ve bulgular, izleme ve cerrahi endikasyonlar
   • Suat CANBAY
  • 08:35 - 08:45 Spinopelvik uyum ve denge tanımı, karşılıklı etkileri
   • Özkan ATEŞ
  • 08:45 - 08:55 Boyun ve kol ağrısı olan hastaların muayenesi, ayırıcı tanı
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 08:55 - 09:05 Servikal disk hernisi: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıfandırmalar
   • Cem ATABEY
  • 09:05 - 09:15 Servikal disk hernisini: Doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Erkin SÖNMEZ
  • 09:15 - 09:25 Servikal disk herniasyonu: Komplikasyonlar, reoperasyon
   • Ahmet DAĞTEKİN
  • 09:25 - 09:35 Üst servikal romatoid tutulumları: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Çetin Ayhan EVLİYAOĞLU
  • 09:35 - 09:50 Tartışma ve sorular
   • Özkan ATEŞ
09:50 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:20 OTURUM
OTURUM 4
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 12:20
   • Selami Çağatay ÖNAL
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 10:35 - 10:45 Kafatası ve kraniovertebral bileşke embriyolojik gelişimi ve anatomisi
   • Harun DEMİRCİ
  • 10:45 - 10:55 Kraniosinostozis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Hakan KARABAĞLI
  • 10:55 - 11:05 Omurga ve medulla spinalisin embriyonel ve patolojik gelişimi, omurilik embriyolojik gelişimi ve bu gelişim içinde spinal disrafizmin yeri
   • Alp Özgün BÖRCEK
  • 11:05 - 11:15 Prenatal tanı ve değerlendirme: Gebeliğin sonlandırılmasına karar vermek için gerekli ölçütler nelerdir?
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 11:15 - 11:25 Çocukluk çağında kraniyovertebral bileşke ölçümleri, konjenital kraniovertebral bileşke anomalileri: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 11:25 - 11:35 Benign intrakraniyal kistler (araknoid, epandimal), Dandy Walker malformasyonu - mega sisterma magna: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • H.Kaya AKSOY
  • 11:35 - 11:45 Myelomeningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Alp Özgün BÖRCEK
  • 11:45 - 11:55 Türk Nöroşirürji Akademisi: Gençler açısından önemi nedir?
   • H.Kaya AKSOY
  • 11:55 - 12:05 Neden bilim adamı olmalıyız! Herkes için BİLİM!
   • Uygur ER
  • 12:05 - 12:20 Tartışma ve sorular
   • Selami Çağatay ÖNAL
12:20 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:10 OTURUM
OTURUM 5
 • Oturum Başkanı
  • 13:30 - 15:10
   • Altay SENCER
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Altay SENCER
  • 13:35 - 13:45 Lenke Sınıflaması
   • Özgür ÖCAL
  • 13:45 - 13:55 Kraniotomi - Supratentorial: Temel kurallar
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 13:55 - 14:05 Kraniotomi, kraniektomi - İnfratentorial: Temel kurallar
   • Emrah EGEMEN
  • 14:05 - 14:15 Bebeklik-çocukluk evresinde kraniotomi pozisyon ve yöntemlerinde dikkat edilecek konular
   • Harun DEMİRCİ
  • 14:15 - 14:25 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior oksipitoservikal bölge
   • Altay SENCER
  • 14:25 - 14:35 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior oksipitoservikal bölge
   • Çetin Ayhan EVLİYAOĞLU
  • 14:35 - 14:45 Omurga dejenerasyonunda biyomekanik adaptasyon mekanizmaları
   • Salim ŞENTÜRK
  • 14:45 - 14:55 Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Ferhat HARMAN
  • 14:55 - 15:10 Tartışma ve sorular
   • Altay SENCER
15:10 - 15:40 KAHVE ARASI
15:40 - 17:30 OTURUM
OTURUM 6
 • Oturum Başkanı
  • 15:40 - 17:30
   • Hakan SABUNCUOĞLU
 • Konuşmacı
  • 15:40 - 15:45 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 15:45 - 15:55 Geriatrik hasta tanımı ve omurgada beklenen sorunlar
   • Sait NADERİ
  • 15:55 - 16:05 Yaşlanan omurgada enstrümantasyon ve füzyon: Endikasyonlar, önerilen yöntemler
   • Ayhan ATTAR
  • 16:05 - 16:15 Spondilolizis - listezis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Rahmi Kemal KOÇ
  • 16:15 - 16:25 Servikal spondilotik myeloradikülopati: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 16:25 - 16:35 Servikal spondilotik myeloradikülopati: Doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Serdar KAHRAMAN
  • 16:35 - 16:45 Torakal spondilotik myeloradikülopati: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Rahmi Kemal KOÇ
  • 16:45 - 16:55 Lomber spondiloz ve dar kanal: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Suat CANBAY
  • 16:55 - 17:05 Omurga cerrahisinde öğrenme eğrisi: Hangi yaşta, ne?
   • Sait NADERİ
  • 17:05 - 17:15 Sakroiliak bölge disfonksiyonu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • İlker Deniz CİNGÖZ
  • 17:15 - 17:30 Tartışma ve sorular
   • Hakan SABUNCUOĞLU
17:45 - 18:45 PANEL
Deformite tanısında uygulamalı deformite ölçümleri: Örnek olgular (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
 • Moderatör
  • 17:45 - 18:45
   • Özkan ATEŞ
 • Konuşmacı
  • 17:45 - 18:45
   • Suat CANBAY
   • Uygur ER
   • Serdar ÖZGEN
19:00 - 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
08:00 - 09:50 OTURUM
OTURUM 3
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:50
   • Alp Özgün BÖRCEK
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Alp Özgün BÖRCEK
  • 08:05 - 08:15 Kafatası ve kraniovertebral bileşke embriyolojik gelişimi ve anatomisi
   • Harun DEMİRCİ
  • 08:15 - 08:25 Kraniosinostozis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıandırmalar
   • Hakan KARABAĞLI
  • 08:25 - 08:35 Omurga ve medulla spinalisin embriyonel ve patolojik gelişimi, omurilik embriyolojik gelişimi ve bu gelişim içinde spinal disrafizmin yer
   • Alp Özgün BÖRCEK
  • 08:35 - 08:45 Prenatal tanı ve değerlendirme: Gebeliğin sonlandırılmasına karar vermek için gerekli ölçütler nelerdir?
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 08:45 - 08:55 Çocukluk çağında kraniyovertebral bileşke ölçümleri, konjenital kraniovertebral bileşke anomalileri , klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, güncel tedavi seçenekleri
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 08:55 - 09:05 Benign intrakraniyal kistler (araknoid, epandimal), Dandy Walker malformasyonu - mega sisterma magna: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • H.Kaya AKSOY
  • 09:05 - 09:15 Myelomeningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıandırmalar
   • Alp Özgün BÖRCEK
  • 09:15 - 09:25 Türk Nöroşirürji Akademisi: Gençler açısından önemi nedir?
   • H.Kaya AKSOY
  • 09:25 - 09:35 Neden bilim adamı olmalıyız! Herkes için BİLİM!
   • Uygur ER
  • 09:35 - 09:50 Tartışma ve sorular
   • Alp Özgün BÖRCEK
09:50 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:20 OTURUM
OTURUM 4
 • Oturum Başkanı
  • 10:30 - 12:20
   • Cem ATABEY
 • Konuşmacı
  • 10:30 - 10:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Cem ATABEY
  • 10:35 - 10:45 Erişkin omurga deformitesi, klinik ve radyolojik değerlendirme, omurga deformiteleri, tanım, anatomik planlar, kavramlar
   • Adnan Yalçın DEMİRCİ
  • 10:45 - 10:55 Sagittal plan deformiteleri: Kifoz (Scheurmann hastalığı, konjenital kifoz vd) tanımlama, sınıflama, epidemiyoloji, belirti ve bulgular, izleme ve cerrahi endikasyonlar
   • Serdar ÖZGEN
  • 10:55 - 11:05 Koronal plan deformiteleri: Skolyoz (idiopatik, konjenital, nöromüsküler skolyoz) tanımlama, sınıflama, epidemiyoloji, belirti ve bulgular, izleme ve cerrahi endikasyonlar
   • Suat CANBAY
  • 11:05 - 11:15 Spinopelvik uyum ve denge tanımı, karşılıklı etkileri
   • Özkan ATEŞ
  • 11:15 - 11:25 Boyun ve kol ağrısı olan hastaların muayenesi, ayırıcı tanı
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 11:25 - 11:35 Servikal disk hernisi: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar
   • Cem ATABEY
  • 11:35 - 11:45 Servikal disk hernisi: Doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Erkin SÖNMEZ
  • 11:45 - 11:55 Servikal disk herniasyonu: Komplikasyonlar, reoperasyon
   • Ahmet DAĞTEKİN
  • 11:55 - 12:05 Üst servikal romatoid tutulumları: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Çetin Ayhan EVLİYAOĞLU
  • 12:05 - 12:20 Tartışma ve sorular
   • Cem ATABEY
12:20 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:20 OTURUM
OTURUM 5
 • Oturum Başkanı
  • 13:30 - 15:20
   • Burak KAZANCI
 • Konuşmacı
  • 13:30 - 13:35 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Burak KAZANCI
  • 13:35 - 13:45 Geriatrik hasta tanımı ve omurgada beklenen sorunlar
   • Sait NADERİ
  • 13:45 - 13:55 Yaşlanan omurgada enstrümantasyon ve füzyon: Endikasyonlar, önerilen yöntemler
   • Ayhan ATTAR
  • 13:55 - 14:05 Spondilolizis - listezis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Rahmi Kemal KOÇ
  • 14:05 - 14:15 Servikal spondilotik myeloradikülopati: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 14:15 - 14:25 Servikal spondilotik myeloradikülopati: Doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Serdar KAHRAMAN
  • 14:25 - 14:35 Torakal spondilotik myeloradikülopati: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Rahmi Kemal KOÇ
  • 14:35 - 14:45 Lomber spondiloz ve dar kanal: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Suat CANBAY
  • 14:45 - 14:55 Omurga cerrahisinde öğrenme eğrisi: Hangi yaşta, ne?
   • Sait NADERİ
  • 14:55 - 15:05 Sakroiliak bölge disfonksiyonu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • İlker Deniz CİNGÖZ
  • 15:05 - 15:20 Tartışma ve sorular
   • Burak KAZANCI
15:20 - 15:40 KAHVE ARASI
15:40 - 17:20 OTURUM
OTURUM 6
 • Oturum Başkanı
  • 15:40 - 17:20
   • Ferhat HARMAN
 • Konuşmacı
  • 15:40 - 15:45 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Ferhat HARMAN
  • 15:45 - 15:55 Lenke Sınıflaması
   • Özgür ÖCAL
  • 15:55 - 16:05 Kraniotomi - Supratentorial: Temel kurallar
   • Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
  • 16:05 - 16:15 Kraniotomi, kraniektomi - İnfratentorial: Temel kurallar
   • Emrah EGEMEN
  • 16:15 - 16:25 Bebeklik-çocukluk evresinde kraniotomi pozisyon ve yöntemlerinde dikkat edilecek konular
   • Harun DEMİRCİ
  • 16:25 - 16:35 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior oksipitoservikal bölge
   • Altay SENCER
  • 16:35 - 16:45 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior oksipitoservikal bölge
   • Çetin Ayhan EVLİYAOĞLU
  • 16:45 - 16:55 Omurga dejenerasyonunda biyomekanik adaptasyon mekanizmaları
   • Salim ŞENTÜRK
  • 16:55 - 17:05 Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Ferhat HARMAN
  • 17:05 - 17:20 Tartışma ve sorular
   • Ferhat HARMAN
17:45 - 18:45 PANEL
Deformite tanısında uygulamalı deformite ölçümleri: Örnek olgular (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
19:00 - 20:00 AKŞAM YEMEĞİ

29.11.2023 Program

08:00 - 09:40 OTURUM
OTURUM 7
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:40
   • Hakan KARABAĞLI
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Hakan KARABAĞLI
  • 08:05 - 08:15 Lipomyelomeningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Mesut Emre YAMAN
  • 08:15 - 08:25 Kalın filum terminale ve lipomatöz filum: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • İlker Deniz CİNGÖZ
  • 08:25 - 08:35 Ayrık omurilik malformasyonları: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 08:35 - 08:45 Gergin omurilik sendromu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri. Gergin omurilikte tedavi zamanlaması: Gerginlik ne zaman giderilmeli?
   • Elif BOLAT
  • 08:45 - 08:55 Myelomeningosel, lipomyelomeningosel: Geç komplikasyonlar
   • Elif BOLAT
  • 08:55 - 09:05 Temporal lob epilepsi cerrahisi (Temporal lobektomi ve amigdalahipokampektomi, selektif amigdalahipokampektomi)
   • Tuncer TURHAN
  • 09:05 - 09:15 Vagal sinir stimülasyonu (VNS)
   • Tuncer TURHAN
  • 09:15 - 09:25 Ekstratemporal lobektomiler, lezyonektomiler
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 09:25 - 09:40 Tartışma ve sorular
   • Hakan KARABAĞLI
09:40 - 10:10 KAHVE ARASI
10:10 - 12:00 OTURUM
OTURUM 8
 • Oturum Başkanı
  • 10:10 - 12:00
   • Murat SAYIN
 • Konuşmacı
  • 10:10 - 10:15 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Murat SAYIN
  • 10:15 - 10:25 Spinal hastalarda hastayı aydınlatırken ve onam alırken nelere dikkat edelim? Temel kurallar, aydınlatmanın kapsamı
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 10:25 - 10:35 Spinal hastalarda hastayı aydınlatırken ve onam alırken nelere dikkat edelim? Hukuka aykırı aydınlatmanın sonuçları
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 10:35 - 10:45 Diskonneksiyon ameliyatları (kallozotomi, hemisferotomi vb)
   • Hakan KARABAĞLI
  • 10:45 - 10:55 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior servikal ve servikotorakal bileşke
   • Adnan Yalçın DEMİRCİ
  • 10:55 - 11:05 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior servikal ve servikotorakal bileşke
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
  • 11:05 - 11:15 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior torakal bölge
   • Şeref DOĞAN
  • 11:15 - 11:25 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior torakal bölge
   • Ender KÖKTEKİR
  • 11:25 - 11:35 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior lomber ve sakral bölge
   • Murat SAYIN
  • 11:35 - 11:45 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior lomber ve sakral bölge
   • İlker SOLMAZ
  • 11:45 - 12:00 Tartışma ve Sorular
   • Murat SAYIN
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:50 OTURUM
OTURUM 9
 • Oturum Başkanı
  • 13:00 - 14:50
   • Şeref DOĞAN
 • Konuşmacı
  • 13:00 - 13:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Şeref DOĞAN
  • 13:05 - 13:15 Torakal disk hernisi: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar
   • İlker SOLMAZ
  • 13:15 - 13:25 Torakal disk hernisi: Doğal seyir, endikasyonlar, son görüş tedavi seçenekleri
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 13:25 - 13:35 Bel ve bacak ağrısı olan hastaların muayenesi: Ayırıcı tanı
   • Necati KAPLAN
  • 13:35 - 13:45 Lomber disk hernisi: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıandırmalar
   • Salim ŞENTÜRK
  • 13:45 - 13:55 Lomber disk hernisi: Doğal seyir, endikasyonlar, son görüş tedavi seçenekleri
   • Murat SAYIN
  • 13:55 - 14:05 Lomber disk herniyasyonu: Komplikasyonlar, reoperasyon
   • Altay SENCER
  • 14:05 - 14:15 Spinal dejeneratif hastalıklarda tanıda sık yapılan hatalar
   • Fatih KESKİN
  • 14:15 - 14:25 Spinal enstrümantasyon sonrası enfeksiyon yönetimi
   • Şeref DOĞAN
  • 14:25 - 14:35 Lomber dejeneratif disk hastalığında cerrahi sonrası korseleme ve egzersiz programları
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 14:35 - 14:50 Tartışma ve sorular
   • Şeref DOĞAN
14:50 - 15:10 KAHVE ARASI
15:10 - 16:50 OTURUM
OTURUM 10
 • Oturum Başkanı
  • 15:10 - 16:50
   • Necati KAPLAN
 • Konuşmacı
  • 15:10 - 15:15 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Necati KAPLAN
  • 15:15 - 15:25 Spinal dejeneratif hastalıklarda enfeksiyon profilaksisi
   • Cem ATABEY
  • 15:25 - 15:35 Spinal dejeneratif hastalıklarda postoperatif enfeksiyon yönetimi
   • Necati KAPLAN
  • 15:35 - 15:45 Başarısız boyun cerrahisi sendromu
   • Ali Ender OFLUOĞLU
  • 15:45 - 15:55 Başarısız bel cerrahisi sendromu
   • Ali DALGIÇ
  • 15:55 - 16:05 Komplikasyonlar ve intraoperatif kriz yönetimi
   • Serdar ÖZGEN
  • 16:05 - 16:15 Brusella spondilodiskitis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Mustafa Onur ULU
  • 16:15 - 16:25 Sakroileit, ankilozan hiperostoz [forestier], romatoid artrite bağlı omurga tutulumları yönetimi ve cerrahi endikasyonları
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 16:25 - 16:35 Büyüyen ve gelişmekte olan vertebrada stabilizasyon endikasyonları
   • Burak KAZANCI
  • 16:35 - 16:50 Tartışma ve sorular
   • Necati KAPLAN
17:10 - 18:10 PANEL
Dejeneratif omurga cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
 • Moderatör
  • 17:10 - 18:10
   • Altay SENCER
 • Konuşmacı
  • 17:10 - 18:10
   • Hakan SABUNCUOĞLU
   • Murat SAYIN
   • İlker SOLMAZ
18:10 - 19:10 PANEL
Spinal disrafizm: Olgu tartışmaları (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
 • Moderatör
  • 18:10 - 19:10
   • Selami Çağatay ÖNAL
 • Konuşmacı
  • 18:10 - 19:10
   • Hakan KARABAĞLI
   • Tuncer TURHAN
19:10 - 20:10 AKŞAM YEMEĞİ
08:00 - 09:50 OTURUM
OTURUM 7
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:50
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
  • 08:05 - 08:15 Spinal hastalarda hastayı aydınlatırken ve onam alırken nelere dikkat edelim? Temel kurallar, aydınlatmanın kapsamı
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 08:15 - 08:25 Spinal hastalarda hastayı aydınlatırken ve onam alırken nelere dikkat edelim? Hukuka aykırı aydınlatmanın sonuçları
   • Hasan Serdar IŞIK
  • 08:25 - 08:35 Diskonneksiyon ameliyatları (kallozotomi, hemisferotomi vb)
   • Hakan KARABAĞLI
  • 08:35 - 08:45 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior servikal ve servikotorakal bileşke
   • Adnan Yalçın DEMİRCİ
  • 08:45 - 08:55 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior servikal ve servikotorakal bileşke
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
  • 08:55 - 09:05 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior torakal bölge
   • Şeref DOĞAN
  • 09:05 - 09:15 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior torakal bölge
   • Ender KÖKTEKİR
  • 09:15 - 09:25 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior lomber ve sakral bölge
   • Murat SAYIN
  • 09:25 - 09:35 Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior lomber ve sakral bölge
   • İlker SOLMAZ
  • 09:35 - 09:50 Tartışma ve Sorular
   • Süleyman Rüştü ÇAYLI
09:50 - 10:10 KAHVE ARASI
10:10 - 11:50 OTURUM
OTURUM 8
 • Oturum Başkanı
  • 10:10 - 11:50
   • Tuncer TURHAN
 • Konuşmacı
  • 10:10 - 10:15 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Tuncer TURHAN
  • 10:15 - 10:25 Lipomyelomeningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri
   • Mesut Emre YAMAN
  • 10:25 - 10:35 Kalın filum terminale ve lipomatöz filum: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri
   • İlker Deniz CİNGÖZ
  • 10:35 - 10:45 Ayrık omurilik malformasyonları: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 10:45 - 10:55 Gergin omurilik sendromu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri. Gergin omurilikte tedavi zamanlaması: Gerginlik ne zaman giderilmeli?
   • Elif BOLAT
  • 10:55 - 11:05 Myelomeningosel, lipomyelomeningosel: Geç komplikasyonlar
   • Elif BOLAT
  • 11:05 - 11:15 Temporal lob epilepsi cerrahisi(Temporal lobektomi ve amigdalahipokampektomi, selektif amigdala hipokampektomi)
   • Tuncer TURHAN
  • 11:15 - 11:25 Vagal sinir stimülasyonu (VNS)
   • Tuncer TURHAN
  • 11:25 - 11:35 Ekstratemporal lobektomiler, lezyonektomiler
   • Selami Çağatay ÖNAL
  • 11:35 - 11:50 Tartışma ve sorular
   • Tuncer TURHAN
11:50 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:40 OTURUM
OTURUM 9
 • Oturum Başkanı
  • 13:00 - 14:40
   • Serdar ÖZGEN
 • Konuşmacı
  • 13:00 - 13:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Serdar ÖZGEN
  • 13:05 - 13:15 Spinal dejeneratif hastalıklarda enfeksiyon profilaksisi
   • Cem ATABEY
  • 13:15 - 13:25 Spinal dejeneratif hastalıklarda postoperatif enfeksiyon yönetimi
   • Necati KAPLAN
  • 13:25 - 13:35 Başarısız boyun cerrahisi sendromu
   • Ali Ender OFLUOĞLU
  • 13:35 - 13:45 Başarısız bel cerrahisi sendromu
   • Ali DALGIÇ
  • 13:45 - 13:55 Komplikasyonlar ve intraoperatif kriz yönetimi
   • Serdar ÖZGEN
  • 13:55 - 14:05 Brusella spondilodiskitis: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Mustafa Onur ULU
  • 14:05 - 14:15 Sakroileit, ankilozan hiperostoz (forestier), romatoid artrite bağlı omurga tutulumları yönetimi ve cerrahi endikasyonları.
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 14:15 - 14:25 Büyüyen ve gelişmekte olan vertebrada stabilizasyon endikasyonları
   • Burak KAZANCI
  • 14:25 - 14:40 Tartışma ve sorular
   • Serdar ÖZGEN
14:40 - 15:10 KAHVE ARASI
15:10 - 17:00 OTURUM
OTURUM 10
 • Oturum Başkanı
  • 15:10 - 17:00
   • Mesut Emre YAMAN
 • Konuşmacı
  • 15:10 - 15:15 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Mesut Emre YAMAN
  • 15:15 - 15:25 Torakal disk hernisinde tanım, tanı, sınıflamalar, epidemiyoloji, belirti ve bulgular
   • İlker SOLMAZ
  • 15:25 - 15:35 Torakal disk hernisinde doğal seyir ve tıbbi tedavi, cerrahi endikasyon
   • Muhtar Hakan BOZKUŞ
  • 15:35 - 15:45 Bel ve bacak ağrısı olan hastaların muayenesi: Ayırıcı tanı
   • Necati KAPLAN
  • 15:45 - 15:55 Lomber disk herniyasyonunda tanım, tanı, sınıflamalar, epidemiyoloji, belirti ve bulgular
   • Salim ŞENTÜRK
  • 15:55 - 16:05 Lomber disk herniyasyonunda doğal seyir ve tıbbi tedavi, cerrahi endikasyon
   • Murat SAYIN
  • 16:05 - 16:15 Lomber disk herniyasyonu: Komplikasyonlar, reoperasyon
   • Altay SENCER
  • 16:15 - 16:25 Spinal dejeneratif hastalıklarda tanıda sık yapılan hatalar
   • Fatih KESKİN
  • 16:25 - 16:35 Spinal enstrümantasyon sonrası enfeksiyon yönetimi
   • Şeref DOĞAN
  • 16:35 - 16:45 Lomber dejeneratif disk hastalığında cerrahi sonrası korseleme ve egzersiz programları
   • Hakan SABUNCUOĞLU
  • 16:45 - 17:00 Tartışma ve sorular
   • Mesut Emre YAMAN
17:10 - 18:10 PANEL
Dejeneratif omurga cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
18:10 - 19:10 PANEL
Spinal disrofizm: Olgu tartışmaları (Panel tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
19:10 - 20:10 AKŞAM YEMEĞİ

30.11.2023 Program

08:00 - 09:10 OTURUM
OTURUM 11 (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
 • Oturum Başkanı
  • 08:00 - 09:10
   • Selçuk ÖZDOĞAN
 • Konuşmacı
  • 08:00 - 08:05 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
   • Selçuk ÖZDOĞAN
  • 08:05 - 08:15 Tuzak nöropatilerde patofizyoloji
   • Erkin SÖNMEZ
  • 08:15 - 08:25 Torasik çıkış sendromu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Mesut Emre YAMAN
  • 08:25 - 08:35 Üst ektremite tuzak nöropatileri: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Atilla KAZANCI
  • 08:35 - 08:45 Alt ekstremite tuzak nöropatileri: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, belirti ve bulgular, tanı, sınıflandırmalar, doğal seyir, endikasyonlar ve son görüş tedavi seçenekleri
   • Atilla KAZANCI
  • 08:45 - 08:55 Tuzak Nöropatiler ve tanıda yapılan hatalar!
   • Necati KAPLAN
  • 08:55 - 09:10 Tartışma ve sorular
   • Selçuk ÖZDOĞAN
09:10 - 09:45 KAHVE ARASI
09:45 - 10:45 OTURUM
ELEKTRONİK SINAV (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)

 • Konuşmacı
  • 09:45 - 09:49
   • Temel Nöroşirürji KURSU
10:45 - 11:00 OTURUM
Kurs kapanış konuşması
 • Konuşmacı
  • 10:45 - 11:00
   • Hakan SABUNCUOĞLU
11:30 - 12:00 OTELDEN AYRILIŞ
08:00 - 09:10 OTURUM
OTURUM 11 (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
09:10 - 09:45 KAHVE ARASI
09:45 - 10:45 OTURUM
ELEKTRONİK SINAV (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
10:45 - 11:00 OTURUM
Kurs kapanış konuşması (Tüm kursiyerlerin katılımıyla salon A’da yapılacaktır)
11:30 - 12:00 OTELDEN AYRILIŞ