Türk Omurga Derneği

TOD Bölgesel toplantılar - Adana

Türk Omurga Derneği

TOD Bölgesel toplantılar - Adana

Sayın Meslektaşlarımız ,

Günümüzde  omurga deformitelerinin  cerrahi tedavisi erişkin yaş grubunda giderek artan oranda uygulanmaktadır. Bilindiği gibi erişkin deformite cerrahisi pediyatrik ve adolesan dönemlerdekine kıyasla çok daha fazla  komplikasyonlara açık  bir tedavi yöntemidir.  Gerek genç meslektaşlarımızın bu komplikasyonlarla mücadele yöntemlerini öğrenmelerini, gerekse deneyimli omurga cerrahlarının bu konudaki birikimlerini paylaşmalarını sağlayacak bir bölgesel eğitim toplantısı düzenlemiş bulunmaktayız. 

24-25 Ocak 2020 tarihinde Türk Omurga Derneği nin düzenlediği Adana Ortopedia Hastanesi evsahipliğinde  gerçekleşecek olan ''Erişkin Deformite Cerrahisinde Komplikasyonlar'' isimli  bölgesel toplantısına katılımınız bizleri onurlandıracaktır .

Toplantı Başkanı 
Prof. Dr. Mahir Gülşen

Toplantı Sekreteri
Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş