25.11.2016 - 25.11.2016

Türk Omurga Derneği Webinarları

25.11.2016 Program

08:00 - 09:00 Oturum
Metastatik Omurga Tümörlerinde Tanı ve Tedavi