10.11.2017 - 10.11.2017

Türk Omurga Derneği Webinarları

10.11.2017 Program

08:00 - 09:00 Oturum
Foraminal ve Farlateral Disk Hernileri
  • Konuşmacı
    • 08:00 - 09:00
      • Sait NADERİ