Çocuk Ortopedisi Derneği

ÇOD Ödül Başvuruları 2020

Çocuk Ortopedisi Derneği

ÇOD Ödül Başvuruları 2020

ULUSLARARASI KONGRE KATILIMI ÖDÜL YÖNERGESİ
1 Çocuk Ortopedisi Derneği tarafından verilen “uluslararası kongre katılımı ödülünün” amacı çocuk ortopedi alanında Türkiye kaynaklı uluslararası kongre sunumlarını gerek nitelik gerekse nicelik olarak artırmayı teşvik etmektir.

2 Bu ödül 2019 yılından itibaren Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu aksi bir karar almadıkça her yıl verilir ve sadece EPOS (Avrupa Çocuk Ortopedi Derneği) ve POSNA (Kuzey Amerika Çocuk Ortopedi Derneği) kongrelerinde “sözlü bildiri” olarak sunumu kabul edilen çalışmaları kapsar, “poster” sunumlarını kapsamaz.

3 2019 yılından itibaren EPOS ve POSNA kongrelerinde sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilmiş olan çalışmalar içinden her kongre için birer asil ve birer yedek olmak üzere ikişer tanesi en geç her yılın Şubat ayı sonuna dek Çocuk Ortopedisi Derneği yönetim kurulunun yapacağı bir toplantıda yönetim kurulu üyelerinin ve dileyen katılımcıların önünde kura ile saptanır ve ödülü kazanan çalışmacılara bu durum ivedilikle

4 Ödül sadece Türkiye adresli çalışmalara verilir.

5 Ödül, kura ile asil olarak saptanan çalışmayı podyumda sunacak olan kişiye verilir ve bu kişinin kongre kayıt ücreti ve gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bilet ücretinin derneğin bütçesinden karşılanmasını kapsar. Ödül, kongre dönüşü ödülü alan kişi adına kayıtlı uçak bileti ve kongre kayıt ücreti ödeme makbuzlarının aslının ve kongre katılım belgesinin bir örneğinin dernek saymanlığına teslim edilmesinden sonra en geç 1 hafta içinde hak sahibine nakit Türk Lirası olarak ödenir.

6 Asil olarak seçilen çalışmayı sunacak kişinin kongre öncesi çeşitli nedenlerle değişmesi durumunda ödül çalışmayı sunacak olan yeni kişiye aynı şartlarla verilir. Çalışma kongrede sunulmazsa ödül verilmez. Asil olarak seçilen çalışma kongreye götürülemezse ya da çalışma sahipleri ödülü kabul etmezlerse ve bu durum kongre öncesi bildirilirse ödül aynı şartlarla yedek çalışmaya verilir.

7 Aynı kişi ve/veya aynı çalışma 2 yıl içinde bir defadan fazla bu ödülden yararlanamaz.

8 Aynı kongrede Türkiye adresli sadece 1 sözlü bildiri varsa ödül doğrudan çalışmaya verilir ve 7.maddedeki şart aranmaz. Bir kongrede Türkiye kaynaklı sözlü bildiri sunumu
yoksa o kongre için herhangi bir ödül verilmez.

9 Bu ödülün yürütülmesi ya da kaldırılması ya da ödül ile ilgili her türlü yönerge değişikliği Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 

ULUSLARARASI YAYIN ÖDÜL YÖNERGESİ
1 Çocuk Ortopedisi Derneği tarafından verilen “uluslararası yayın ödülünün” amacı çocuk ortopedi alanında Türkiye kaynaklı uluslararası yayınları gerek nitelik gerekse nicelik
olarak artırmayı teşvik etmektir.

2 Bu ödül 2019 yılından itibaren Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu aksi bir karar almadıkça her yıl verilir ve bir takvim yılı önceki SCI-Expanded ve Index Medicus
dizininde yeralan dergilerde çocuk ortopedi ve travmatoloji alanında yayımlanmış olan makaleleri (orijinal makale, olgu sunumu ve teknik not dahil, editöre mektup ve özet hariç)

3 Bu ödül ile ilgili duyuruyu Çocuk Ortopedisi Derneği her yıl Aralık ayında internet ve/veya

4 Bir önceki takvim yılında SCI-Expanded ve Index Medicus dizininde yer alan dergilerde çocuk ortopedi ve travmatoloji alanında yayımlanmış makaleleri olan çalışmacılar diledikleri kadar sayıda makale ile içinde bulunulan yılın en geç Şubat ayı sonuna dek Çocuk Ortopedisi Derneği’ne yazılı olarak ödüle aday gösterdikleri makalelerini bildirirler ve bu makalelerden 6’şar nüshayı da başvurularına eklerler. Ödüle layık makaleler sadece sahipleri tarafından aday gösterilen makaleler arasından seçilir, ödül için herhangibir nedenle başvuruda bulunmayan çalışma sahipleri ödül ile ilgili olarak hak

5 Makalelerin tümü 3 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir. Ödül jürisi aşağıdaki gibi Çocuk Ortopedisi Derneği yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği 1 üye Çocuk Ortopedisi Derneği yönetim kurulunun belirleyeceği 2 üye

6 Jüri üyelerinin birbirinden bağımsız olarak yaptığı değerlendirme sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer alan makaleler belirlenir.

7 Ödüller makale başına verilir. Ödül miktarı her yıl Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İkincilik ödülü, birincilik ödülünün yarısı kadar, üçüncülük ödülü, ikincilik ödülünün yarısı kadar olur. 2019 yılı için ödül miktarları 1., 2 ve 3 sıradaki makaleler için sırasıyla 2500 YTL, 1500 YTL ve 1000 YTL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ödülle ilgili bir belge düzenlenerek çalışmadaki tüm katılımcılara verilecektir.

8 Para ödülleri tek yıllarda ulusal kongrelerde çocuk ortopedi özel dal gününde, çift yıllarda ise ulusal çocuk ortopedi kongresi sırasında nakit olarak çalışma sahiplerine bir belge ile

9 Bu ödülün yürütülmesi ya da kaldırılması ya da ödül ile ilgili her türlü yönerge değişikliği Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılır.