Türk Biyokimya Derneği

TBD FLOW SİTOMETRİ KURSU: ÖRNEK HAZIRLAMADAN RAPORLAMAYA

Türk Biyokimya Derneği

TBD FLOW SİTOMETRİ KURSU: ÖRNEK HAZIRLAMADAN RAPORLAMAYA

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Sizleri 4-5 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapacağımız "Flow Sitometri: Örnek Hazırlamadan Raporlamaya" başlıklı kursumuza davet ediyoruz. 

"Flow" sitometri (FC) son zamanlarda hem klinik, hem de laboratuvar uygulamalarında önem kazanan çok disiplinli bir laboratuvar alanı. Potansiyel olarak içinde hücre bulunan tüm biyolojik materyallere uygulanabilir. Klinik uygulamalar bakımından da neredeyse sınır yok, diyebiliriz. Öte yandan, teknolojik gelişmeler hem FC'nin önemini artırıyor, hem yaygınlaşmasını sağlıyor. Ülkemizde ise tıbbi laboratuvar alanında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nin çıkmasından sonra önemi daha da arttı.  Ancak, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de FC uygulamalarında büyük eksiklikler var. Özellikle standardizasyon-harmonizasyon-izlenebilirlik bakımından diğer laboratuvar uygulamalarından çok farklı. 

Bütün bunları göz önüne aldığımızda, laboratuvarcıların FC uygulamalarına hızla hazırlanması ve rutin FC uygulamaları arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi bakımından FC kurslarının yararlı olacağını düşündük. Buradan yola çıkarak modüler kurs etkinlikleri başlatıyoruz. Bu kursların birincisi en temel FC uygulamalarına yönelik. Bu kursta rutin olarak FC laboratuvarında sorumluluk üstlenen laboratuvar uzmanı hocalarımız görev aldılar ve deneyimlerini paylaşacaklar. Kurs, adından da görüldüğü gibi, baştan sona rutin FC uygulamalarına yöneliktir. Böylece en temel FC teori ve pratiğinin standart bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır. Bu kursu daha sonra modüler yapıda ileri FC uygulamalarına yönelik kurslar izleyecektir. 
 

Kursun tüm fiili ve potansiyel FC kullanıcıları için yararlı olacağını düşünüyoruz. 
 

Kurs programı ve kurs ile ilgili diğer bilgilere kurs sayfasından ulaşılabilmektedir. 
 

Kurs programı için tıklayınız.
 

Saygılarımızla.

Doğan Yücel
Türk Biyokimya Derneği
Başkanı