Türk Nöroşirürji Derneği

Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 5, 3. Kurs

Türk Nöroşirürji Derneği

Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 5, 3. Kurs

KURS KAYITLARIMIZ KAPANMIŞTIR. SADECE KAYIT OLANLAR İÇİN SİNGLE KONAKLAMA SATIŞI MEVCUTTUR

 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 5, 3.Kursu 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında InnVista Hotels Belek Antalya’da düzenlenecektir. Bu kursun ana teması “Nörovasküler cerrahi, Fonksiyonel Nörosirurji (Ağrı), Enfeksiyon, Hidrosefali’’ dir. Kursta 77 konu başlığı, 37 öğretim üyesi tarafından anlatılacak ve 3 canlı oturum yapılacaktır. Bu kurslar 3.yıl ve sonrası araştırma görevlilieri ve ilk 5 yılını doldurmamış uzmanlar için ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Bu kursun temel hedefi; kurs katılımcılarının nörovasküler cerrahi, ağrı, hidrosefali, santral sinir sistemi enfeksiyonları konularında kanıta dayalı tıp bilgisi ve kabul edilmiş bilgiler ışığında hastalıkları değerlendirmelerini, tanı ve tedaviye yönelik yönetimi planlayabilmelerini, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirip, risk, komplikasyon, malpraktis ve krizi yönetebilmelerini, kendilerini hukuki olarak savunmayı ve güvence altına alabilmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Kursta öğretim üyeleri temel ve güncel olan kanıtlanmış ve kabul edilmiş bilgileri kurs katılımcılarına aktaracaklardır. Canlı oturumlar, kurs katılımcılarının sunumlarda anlatılmayan daha detay bilgilere ulaşmaları ve interaktif ortamda sorularını öğretim üyelerine yöneltmeleri için planlamıştır.

Kursların bugüne kadar gelen sürecinde yoğun emek harcanmış ve büyük akademik destek sağlanmıştır. Bu nedenle Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kurslarının kuruluşunu sağlayan ve ilk dönem başkanlığını yapan sayın Prof.Dr.Necmettin Pamir’e, ardışık dönem başkanlıklarını yürüten sayın Prof.Dr.Nejat Akalan, Prof.Dr.Nur Altınörs, Prof.Dr. Talat Kırış ve Prof.Dr.Selçuk Palaoğlu’na ve kursun her dönem daha gelişmesine katkı sağlayan geçmiş dönem düzenleme kurulu üyeleri ile öğretim üyelerine emekleri için ve bu kursların ücretsiz yapılmasını sağlayan önceki ve şu andaki Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurullarına da temel eğitime sağladıkları büyük katkı için teşekkür ediyoruz. Bu dönemki kursların yürütümünü beraber yapacağımız başkan ve düzenleme kurulu olarak her kursun nöroşirurjide temel eğitimin daha iyiye yol almasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm öğretim üyelerimiz ve kurs katılımcılarımızla sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle...

 

Saygılarımızla...

Prof.Dr.Hakan Sabuncuoğlu

Başkan

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.M.Kemal Hamamcıoğlu

Doç.Dr.Necati Kaplan

Doç.Dr.Atilla Kazancı

Doç.Dr.Selçuk Özdoğan

Doç.Dr.C.Kaan Yaltırık

Doç.Dr.M.Emre Yaman

 

Program İçin Tıklayınız...